Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

• jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja; • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području

Rok za prijavu

15 siječnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Program podrške brdsko-planinskim područjima

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja temeljem Zakona o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine, br. 118/18) i u 2020. godini nastavlja poticati njihov razvoj svrhovitim korištenjem sredstava ulaganja u društvenu, javnu, komunalnu, socijalnu i gospodarsku infrastrukturu.

Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja u svrhu njihove gospodarske, socijalne i demografske revitalizacije.

U okviru predmetnog Programa prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  1. jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja
  2. jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području.

 

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, modernizaciju, rekonstrukciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih građevina.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi do 1.000.000,00 kuna s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje najranije od 15. prosinca 2020. godine do najkasnije 15. siječnja 2021. godine.

Valjanim zahtjevima smatrat će se zahtjevi dostavljani u pisarnicu Ministarstva do 16:00 sati 15. siječnja 2021. godine, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Objavljeni natječaj

Skip to content