Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.

Rok za prijavu

15 siječnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Predmet natječaja

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture, te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja i jedinicama područne (regionalne) samouprave za projekte koji se provode na potpomognutim područjima.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.

Prihvatljiva područja provedbe su područja jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III., i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 600.000,00 kuna s PDV-om.

Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje najranije od 15. prosinca 2020. godine do najkasnije 15. siječnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content