Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Program državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Predmet natječaja

Mjere u provedbi ovog Programa su:

 • Mjera 1. Potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva
 • Mjera 2. Potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine
 • Mjera 3. Potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u razdoblju 2024. – 2026. godine: Podmjere u Mjeri 3. su kako slijedi: Podmjera 1. Uzgoj uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka; Podmjera 2. Kupovina uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka; Podmjera 3. Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka
 • Mjera 4. Potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2024. – 2026. godine
 • Mjera 5. Potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa na području zone ograničenja.

 

Ciljevi po Mjerama:

 • Cilj provedbe Mjere 1. je pružanje financijske pomoći primarnim proizvođačima u sektoru proizvodnje mlijeka u svrhu ukupne uspješnosti i održivosti poljoprivrednog gospodarstva te obnova narušenog proizvodnog potencijala. Potporom će se obnoviti proizvodni potencijal sektora proizvodnje kravljeg mlijeka za 20% te ovčjeg i kozjeg mlijeka za 30% koliko je u promatranom razdoblju narušen. Potpore će biti usmjerene na obiteljska poljoprivredna gospodarstva male i srednje veličine u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća koja uzgajaju goveda, ovce i koze radi proizvodnje mlijeka.
 • Cilj provedbe Mjere 2. je pružanje financijske pomoći subjektima koji su suočeni sa problemima uzrokovanim povećanjem troškova goriva koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja te uzrokuju značajno povećanje troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Dodjelom potpore zadržat će se postojeća razina proizvodnje i prikupljanja kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te omogućiti nastavak rada malih mljekara i očuvati proizvodnju mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj.
 • Cilj provedbe Mjere 3. je pružanje financijske pomoći jedinicama područne (regionalne) samouprave u provođenju programa pomoći proizvođačima u sektoru mliječnog govedarstva. Potporom se nastoji očuvati likvidnost gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka, ali i pomoći u povećanju obujma proizvodnje i genetskog unaprjeđenja populacije mliječnih krava u Republici Hrvatskoj.
 • Očekivani rezultat provedbe Mjere 4. je unaprjeđenje provedbe uzgojnih programa i učinkovitija provedba metoda i postupaka uzgojnih programa u cilju genetskog unaprjeđenja proizvodnih svojstava populacija stoke kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda. Sa stajališta izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja očekivani rezultat provedbe Mjere 4. je unaprjeđenje uzgojnih programa metodama koje osiguravaju učinkovitije očuvanje izvornih genotipova i genetske varijabilnosti u populacijama izvornih pasmina stoke. I na kraju, očekivani rezultat Mjere 4. je administrativno jačanje uzgojnih udruženja u provedbi uzgojnih programa.
 • Cilj provedbe Mjere 5. je omogućiti dodjelu potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje i/ili preradu uslijed ograničenja prometa i ograničenja proizvodnje određenih proizvoda. Dodjelom potpore osigurati će se likvidnost poslovanja odobrenih objekata za klanje i preradu koji su pretrpjeli gubitke uslijed provedbe naređenih mjera za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge, doprinijeti stabilnosti u lancu proizvodnje mesa te zadržavanju standarda zdravstvene ispravnost mesa za ljudsku upotrebu.

 

Prihvatljivi korisnici po Mjerama:

 • Mjera 1. – Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća koja isporučuju mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili su upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili su upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti prerada mlijeka na gospodarstvu i/ili sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat a upisani su u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te dostavljaju podatke o proizvodnji mlijeka.
 • Mjera 2. – Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanima u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede i koja su sabrala kravlje, ovčje i/ili kozje mlijeko proizvedeno na području Republike Hrvatske u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva.
 • Mjera 3. – Prihvatljivi korisnici potpore su jedinice područne (regionalne) samouprave na čije programe je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske dalo suglasnost na provedbu do 31. kolovoza u godini podnošenja zahtjeva.
 • Mjera 4. – Korisnici potpore su udruge uzgajivača stoke.
 • Mjera 5. – Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave klanjem svinja i/ili preradom svinjskog mesa.

 

Ukupna za sredstva za provedbu ovoga Programa iznose 18.050.000,00 eura.

 • Mjera 1. Potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva – 10.000.000,00 eura,
 • Mjera 2. Potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024.-2026. godine – 4.650.000,00 eura,
 • Mjera 3. Potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u razdoblju 2024.-2026. godine – 600.000,00 eura,
 • Mjera 4. Potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2024.-2026. godine – 2.400.000,00 eura,
 • Mjera 5. Potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa na području zone ograničenja – 400.000,00 eura.

Objavljeni natječaj

Skip to content