Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća

Rok za prijavu

31 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Program dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine

Predmet natječaja

Programom dodjele potpore za održivu obnovu kulturne baštine definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državne potpore i potpore male vrijednosti za projekte koji će se provoditi u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa, Specifičnog cilja 6.c.l. „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“.

Na temelju ovog Programa dodjeljivat će se državne potpore kroz:

 • potpore u kulturi i očuvanje baštine,
 • potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture te
 • regionalne potpore za ulaganje.

 

Na temelju ovog Programa dodjeljivat će se:

 • de minimis potpore mikro, malim i srednjim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava,
 • državne potpore dodjeljivat će se mikro, malim i srednjim poduzetnicima te velikim poduzetnicima u obliku bespovratnih sredstava.

 

Državne potpore i potpore de minimis dodjeljivat će se s ciljem podrške aktivnostima u sklopu integriranih razvojnih programa temeljenima na obnovi kulturne baštine.

Ovaj Program primjenjuje se samo na državne potpore kada imaju učinak poticaja, odnosno ukoliko je podnositelj zahtjeva podnio pisani zahtjev za potporu prije početka rada na projektu ili aktivnosti, a za državne potpore nije nužno ili se smatra da imaju učinak poticaja.

Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

 • troškovi izgradnje, nadogradnje, nabave, očuvanja ili poboljšanja infrastrukture, ako se najmanje 80 % vremenskog ili prostornog kapaciteta godišnje upotrebljava za kulturne svrhe,
 • troškovi nabave, uključujući najam, prijenos posjeda ili fizičko premještanje kulturne baštine,
 • troškovi zaštite, očuvanja i obnove materijalne i nematerijalne kulturne baštine, uključujući dodatne troškove za pohranjivanje uz odgovarajuće uvjete, posebne alate, materijale te troškove za dokumentaciju, istraživanje, digitalizaciju i objavljivanje,
 • troškovi za poboljšanje dostupnosti kulturne baštine javnosti, uključujući troškove digitalizacije i ostalih novih tehnologija, troškove za poboljšanje dostupnosti za osobe s posebnim potrebama (osobito rampe i dizala za osobe s invaliditetom, upute na Brailleovom pismu i muzejski izložbeni predmeti koji se mogu dotaknuti) i za troškove promicanja kulturne raznolikosti u pogledu izlaganja, programa i posjetitelja,
 • troškovi za kulturne projekte i djelatnosti, programe i bespovratna sredstva namijenjene suradnji i razmjeni, uključujući troškove postupka odabira, troškove promidžbe te troškove koji nastaju kao izravna posljedica projekta,
 • troškovi pripreme dokumentacije, uključujući pripremu stručnih studija, koja je potrebna za provođenje aktivnosti

 

Za projekte u slučaju kojih iznos potpore ne premašuju 2 milijuna eura, maksimalni iznos potpore iznosi 80 % prihvatljivih troškova.

Zahtjev za potporu prijavitelj podnosi temeljem ovog Programa Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Takav zahtjev za potporu mora sadržavati podatke relevantne za procjenu prihvatljivosti projekta u okviru ovog Programa. U tu svrhu će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u Uputama za prijavitelje navesti oblik i detaljni sadržaj zahtjeva za potporu.

Države potpore po ovom Programu mogu se dodijeliti do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content