Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji po ovom Programu mogu biti mala, srednja i velika poduzeća

Rok za prijavu

31 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Program dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“ i Program dodjele potpora male vrijednosti za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“

Predmet natječaja

Na temelju ovih programa pravo na državnu potporu moći će ostvariti mala, srednja i velika poduzeća u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ciljana znanstvena istraživanja“.

Pozivom „Ciljana znanstvena istraživanja“ podržat će se kolaborativni projekti industrijskih istraživanja, koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija koji čine konzorcij. Očekuje se da će istraživanja podržana pozivom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima.

Pozivom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.

Program dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“

Potpore temeljem ovog Programa dodjeljuju se za:

  • projekte istraživanja i razvoja
  • inovacije za MSP-ove.

 

Prihvatljivi su troškovi:

  • dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine,
  • troškovi savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije.

 

Najviša vrijednost državne potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru jednog projekta iznosi 1.500.000,00 EUR.

 

Program dodjele potpora male vrijednosti za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“ 

Prihvatljivi su sljedeći troškovi:

  • troškovi organizacije i posjećivanja događaja povezanih s provedbom projekta,
  • troškovi vanjskih usluga administrativnog upravljanja projekta i pripreme i provedbe postupaka nabave,
  • troškovi izrade internetske stranice projekta,
  • troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata.

 

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se temeljem ovog Programa može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 200.000,00 eura.

 

Prijavitelj podnosi zahtjev za potporu temeljem ovog Programa u okviru projektnog prijedloga za Poziv Ministarstvu znanosti i obrazovanja elektroničkim putem.

Ovaj Program primjenjuje se do 31. prosinca 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content