Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti organizacije civilnog društva koje su usmjerene djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece, podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva, pružanju usluge savjetovanja i smještaja za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji te koje su usmjerene radu s beskućnicima

Rok za prijavu

8 svibnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu trogodišnjih programa organizacija civilnog društva pod nazivom “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.”

Predmet natječaja

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti organizacije civilnog društva koje su usmjerene djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece, podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva, pružanju usluge savjetovanja i smještaja za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji te koje su usmjerene radu s beskućnicima.

U provedbi programa obavezno je partnerstvo s barem jednom ustanovom socijalne skrbi kojoj je osnivač Republika Hrvatska ili javnom ustanovom ili jedinicom lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave.

Organizacije civilnog društva sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe u sljedećim prioritetima:

  • P1. Programi usmjereni djeci i obitelji
  • P2. Programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom
  • P3. Programi podrške posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za djecu
  • P4. Programi usmjereni beskućnicima
  • P5. Programi usmjereni starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama
  • P6. Programi usmjereni pružanju podrške žrtvama nasilja

 

Za provedbu Poziva ukupno je osigurano 6.000.000,00 eura. Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju potrebno poslati kroz sustav www.financijskepodrske.hr najkasnije do 8. svibnja 2023. godine do 15:00 sati. Dokument za verifikaciju dostaviti na e-mail adresu sirenje.mreze@mrosp.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content