Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivim prijaviteljima za sva prioritetna područja smatra se udruga koja udovoljava općim uvjetima Poziva

Rok za prijavu

9 listopada, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu

Predmet natječaja

Prihvatljivim prijaviteljima za sva prioritetna područja smatra se udruga koja udovoljava općim uvjetima Poziva.

Prihvatljivi partneri mogu biti: javna ustanova; udruga koja mora udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj; jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prioritetna područja ovog Poziva su:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

  • Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
  • Lokalni i regionalni programi za mlade
  • Mladi i održivi razvoj zajednice
  • Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju.

 

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

  • Informativni centri za mlade
  • Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
  • Centri za mlade

 

P.3. Mladi u ruralnim sredinama

P.4. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.5. Prevencija ovisnosti mladih.

Prihvatljive projektne aktivnosti, za sva prioritetna područja Poziva su: aktivnosti očuvanja mentalnoga zdravlja i psihološke dobrobiti mladih, aktivnosti usmjerene na osvještavanje posljedica klimatskih promjena te osmišljavanje i poduzimanje mjera za ublažavanje posljedica klimatskih promjena na okoliš i društvo, aktivnosti usmjerene na izravni rad s mladima s područja pogođenog ratom u Ukrajini, edukacija voditelja, stručnih suradnika na projektu i volontera, a prema planu izobrazbe i vezano za posao koji obavljaju na projektu, zapošljavanje nove mlade nezaposlene osobe, zapošljavanje voditelja/ice projekta, neposredan rad s korisnicima, edukacijske aktivnosti, promotivne aktivnosti, javno-zagovaračke aktivnosti, usluge supervizije i evaluacije, volonterske aktivnosti, socijalna i humanitarna djelatnost udruge, nabava opreme potrebne za rad.

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 1.865.250,00 eura koji je raspoređen po prioritetnim područjima.

Prijava na Poziva obavlja se putem sustava www.financijskepodrske.hr do 12:00 sati, 09. listopada 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content