Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge koje su projektno usmjerene na pružanje usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja

Rok za prijavu

13 veljače, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Predmet natječaja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva udruge koje su projektno usmjerene na pružanje usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja da se prijave za financijsku podršku projektima u skladu s uvjetima ovog Poziva.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

P1. USLUGA SAVJETOVALIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI

Prioritetno područje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Psihosocijalna pomoć za žrtve nasilja u obitelji;
 • Pravna pomoć za žrtve nasilja u obitelji.

 

P2. USLUGA SAVJETOVALIŠTA ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA

Prioritetno područje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Psihosocijalna pomoć za žrtve seksualnog nasilja;
 • Pravna pomoć za žrtve seksualnog nasilja;
 • Ostali oblici pomoći za žrtve seksualnog nasilja (rad s bliskim osobama žrtve, psihoterapijski rad u svrhu prorade traumatskog iskustva).

 

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem Poziva:

Prioritetno područje: 1. “Usluga savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji”

 • pružanje usluge savjetovanja žrtvama nasilja u obitelji;
 • psihosocijalna podrška žrtvama nasilja u obitelji;
 • pružanje besplatne pravne i psihološke pomoći;
 • promicanje inovativnih projekata i aktivnosti za osnaživanje žrtava nasilja u obitelji;
 • pružanje odgovarajućih i pravovremenih informacija žrtvama nasilja o dostupnim uslugama potpore i pravnim mjerama;
 • osiguravanje pristupa odgovarajućim zdravstvenim, socijalnim i pravnim uslugama koje olakšavaju žrtvi oporavak od nasilja;
 • edukativno-promotivne aktivnosti;
 • individualni i grupni rad s korisnicima;
 • radionice;
 • usluge supervizije, evaluacije i sl.;
 • organiziranje provedbe supervizijske podrške za zainteresirane stručnjake svih savjetovališta;
 • javno zagovaranje djelatnosti savjetovališta s ciljem podizanja razine svijesti o ljudskim pravima žrtava nasilja u obitelji te negativnim posljedicama obiteljskog nasilja,
 • izobrazba i usavršavanje odgovarajućih stručnih osoba zaposlenih u savjetovalištima o pravima i potrebama žrtava nasilja te njihove djece,
 • edukacije o rodno uvjetovanom nasilju i jačanje kapaciteta  članova županijskih timova u unapređenju međuresorne suradnje,
 • pružanje pomoći u radu županijskim timovima kroz organizaciju i provedbu 4 sastanka godišnje (online i/ili uživo).

 

Prioritetno područje 2. “Usluga savjetovališta za žrtve seksualnog nasilja”

 • pružanje usluge savjetovanja žrtvama seksualnog nasilja;
 • psihosocijalna podrška žrtvama seksualnog nasilja;
 • pružanje besplatne pravne i psihološke pomoći;
 • promicanje inovativnih projekata i aktivnosti za osnaživanje žrtava seksualnog nasilja;
 • pružanje odgovarajućih i pravovremenih informacija žrtvama seksualnog nasilja  o dostupnim uslugama potpore i pravnim mjerama;
 • osiguravanje pristupa odgovarajućim zdravstvenim, socijalnim i pravnim uslugama koje žrtvi olakšavaju oporavak;
 • edukativno-promotivne aktivnosti;
 • individualni i grupni rad s korisnicima;
 • radionice;
 • usluge supervizije, evaluacije i sl.;
 • organiziranje provedbe supervizijske podrške za zainteresirane stručnjake svih savjetovališta;
 • javno zagovaranje djelatnosti savjetovališta s ciljem podizanja razine svijesti o ljudskim pravima žrtava seksualnog nasilja te negativnim posljedicama seksualnog nasilja,
 • izobrazba i usavršavanje odgovarajućih stručnih osoba zaposlenih u savjetovalištima o pravima i potrebama žrtava seksualnog nasilja.

 

Ukupna planirana vrijednost Poziva je 400.000,00 eura (3.013.800,00 kuna).

Najveći iznos koji će se dodijeliti po projektu: 54.000,00 eura (406.863,00 kuna).

Najmanji iznos koji će se dodijeliti po projektu: 20.000,00 eura (150.690,00 kuna).

Prijava na Poziv podnosi se putem sustava www.financijskepodrske.hr, a nakon uspješno završene internetske prijave potrebno je e-poštom dostaviti dokument za verifikaciju e-prijave (do 13. veljače 2023. godine do 18:00 sati) na adresu e-pošte: udruge@mrosp.hr uz navođenje „Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu“.

Prijava projekta u partnerstvu nije obavezna, ali se partnerstvom na projektu može ostvariti prednost u financiranju.

Rok za podnošenje prijava na Poziv završava s danom 13. veljače 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content