Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Organizacije civilnoga društva koje djeluju u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti

Rok za prijavu

9 siječnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u RH za 2023. godinu

Predmet natječaja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva organizacije civilnoga društva koje djeluju u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti da se prijave za financijsku potporu programima u skladu s uvjetima Poziva.

Opći cilj Poziva je suzbiti i spriječiti pojavu ovisnosti među djecom te rizično ponašanje djece vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti  kao i unaprjeđenje provedbe projekata resocijalizacije djece s problemima ovisnosti.

Posebni ciljevi Poziva:

 • Povećati   dostupnost projekata prevencije svih oblika ovisnosti (alkohol, cigarete, droge, kockanje, igre na sreću, nove tehologije – računalne igrice, Internet, društvene mreže) usmjerenih djeci, a posebice rizičnim skupinama djece (dijete s problemima u ponašanju, dijete žrtva nasilja, dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dijete u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti);
 • Osigurati dostupnost izvaninstitucijskih usluga i dnevnih aktivnosti te ostalih projekata s ciljem smanjenja rizika od razvijanja ovisnosti kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti i resocijalizacije djece s problemima ovisnosti uz osnaživanje partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika.

 

Organizacije civilnoga društva sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti program za sljedeća prioritetna područja:

 • PI. “Prevencija ovisnosti djece”
 • PII. “Usluge i projekti usmjereni smanjenju rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti”

 

Jedna udruga može prijaviti 1 projekt po prioritetu PI. i 1 projekt po prioritetu PII., a sveukupno ne može prijaviti više od 2 projekta.

U provedbi projekta obavezno je partnerstvo s jednom od sljedećih pravnih osoba:

 • Centrom za socijalnu skrb/Hrvatskim zavodom za socijalni rad,
 • Domom/Ustanovom za djecu s problemima u ponašanju čiji osnivač je RH,
 • Zavodima za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

 

Preporučeno je partnerstvo s:

 • Obiteljskim centrom,
 • Odgojno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama te
 • Ostalim službama uključenima u zaštitu djece.

 

Prihvatljivi izravni troškovi:

 • ljudski resursi (bruto plaće/naknade voditelju/ici projekta te provoditeljima aktivnosti i naknade drugog dohotka u pravilu do 50% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva);
 • putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti);
 • oprema i roba koja je potrebna za provedbu projektnih aktivnosti (do 10% ukupne vrijednosti projekta);
 • ostali troškovi i usluge (edukacije za zaposlene izvoditelje prema ugovoru o radu kod prijavitelja/partnera, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, sumativne evaluacije, odnosno evaluacije ishoda, kampanje, web stranice, sredstva za dezinfekciju, zaštitne maske, jednokratne higijenske rukavice te ostale higijenske proizvode vezane uz borbu protiv koronavirusa (COVID-19) te drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.).

 

Prihvatljivi neizravni troškovi su: troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, struja odvoz smeća, i slično) koji moraju glasiti na pravnu osobu, trošak najma prostora, troškovi računovodstvenih usluga, bankovni troškovi, poštanski troškovi, trošak solemnizacije bjanko zadužnice, troškovi uredskog materijala i svi ostali troškovi vezani uz projekt koji nisu navedeni u izravnim troškovima.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je 200.000,00 € (1.506.900,00 kuna), a za prioritetna područja:

 • PI. “Projekti prevencije ovisnosti djece”: 67.000,00 € (504.811,50 kuna),
 • PII. “Usluge i projekti usmjereni smanjenju rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti”: 133.000,00 € (1.002.088,50 kuna).

 

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju potrebno postaviti u sustav www.financijskepodrske.hr do 9. siječnja 2023. godine do 15:00 sati, a za uspješan završetak procesa prijave neophodno je dokument za verifikaciju e-prijave koji ste zaprimili e-poštom ispisati na pisaču, ovjeriti potpisom ovlaštene osobe za zastupanje i pečatom prijavitelja te poslati na adresu e-pošte Ministarstva: udruge@mrosp.hr do 09. siječnja 2023. godine do 18:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content