Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Organizacije civilnoga društva

Rok za prijavu

24 siječnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu dvogodišnjih programa volonterskih centara za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. i 2024. godinu

Predmet natječaja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva organizacije civilnoga društva koje su usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku programima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.

Organizacije civilnoga društva sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti program za sljedeća prioritetna područja:

  • P1: Razvoj lokalnih volonterskih centara u Republici Hrvatskoj (Lokalni volonterski centri),
  • P2: Razvoj regionalnih volonterskih centara u Republici Hrvatskoj (Regionalni volonterski centri) i mrežnih organizacija volonterskih centara na nacionalnoj razini.

 

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga odnosno neprofitna organizacija koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

  • organizacija upisana u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući upisnik i djeluje najmanje dvije godine, zaključno s danom objave Poziva,
  • organizacija upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 121/14 i 114/22).

 

Ukupno planirana vrijednost Poziva za prvu godinu provedbe je 450.000,00 eura (3.390.525,00 kuna), a ukupno planirana vrijednost Poziva po prioritetnim područjima:

  • područje P1. Razvoj lokalnih volonterskih centara u Republici Hrvatskoj (Lokalni volonterski centri) 320.000,00 eura (2.411.040,00 kuna),
  • područje P2. Razvoj regionalnih volonterskih centara u Republici Hrvatskoj (Regionalni volonterski centri) i mrežnih organizacija volonterskih centara na nacionalnoj razini 130.000,00 eura (979.485,00 kuna).

 

Rok za podnošenje prijava je od dana objave Poziva i traje od 22. prosinca 2022. do 24. siječnja 2023. godine.

Smatrat će se da je program valjano prijavljen ako je:

  • cjelovita natječajna dokumentaciju propisano postavljena (opisan u točkama 3.1. i 3.2. Uputa) u sustav www.financijskepodrske.hr najkasnije do 24. siječnja 2023. godine do 15:00 sati,
  • dokument za verifikaciju dostavljen putem e-mail adrese (udruge@mrosp.hr). Ovaj dokument bit će prihvatljiv isključivo ukoliko je poslan do 24. siječnja 2023. godine do 18:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content