Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge

Rok za prijavu

27 studenoga, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2023. i 2024. godinu

Predmet natječaja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva udruge usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom i bivšim zatvorenicima da se prijave za financijsku potporu programima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina sukladno sljedećim prioritetnim područjima:

 • Prioritetno područje 1. Programi usmjereni smanjenju socijalne isključenosti pripadnika romske zajednice
 • Prioritetno područje 2. Programi usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom
 • Prioritetno područje 3. Programi usmjereni osiguranju smještaja bivšim zatvorenicima.

 

Na ovaj Poziv mogu se javiti isključivo udruge koje udovoljavaju općim uvjetima Poziva.

Prijava programa u partnerstvu nije obvezna, osim za prioritetno područje 1.  Međutim, poželjno je da udruga provodi program u partnerstvu, posebno ukoliko bi partnerstvo dovelo do uspješnije realizacije ciljeva programa i njegove učinkovitije provedbe. Partnerstvom se može ostvariti prednost pri financiranju. Za prioritetno područje 1. obvezna je prijava programa u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, mjesno nadležnim Područnim uredom.

Prihvatljivi partneri su: javne ustanove, ustanove socijalne skrbi, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupno planirana vrijednost po prioritetnim područjima:

 • Prioritetno područje 1. Programi usmjereni smanjenju socijalne isključenosti pripadnika romske zajednice – ukupno planirana vrijednost je 165.000,00 eura
 • Prioritetno područje 2. Programi usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom – ukupno planirana vrijednost je 96.000,00 eura
 • Prioritetno područje 3. Programi usmjereni osiguranju smještaja bivšim zatvorenicima čiji je cilj osigurati smještaj bivšim zatvorenicima – ukupno planirana vrijednost je 39.000,00 eura.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • edukativno-promotivne aktivnosti u svrhu provedbe neformalnih edukativnih programa/tečajeva za ciljane skupine,
 • psihosocijalna podrška i savjetovanje,
 • usluge prevođenja (samo u okviru prioritetnog područja 2.),
 • pružanje savjetodavnih pravnih usluga i edukativnih usluga,
 • različite radionice (razvoj novih vještina i znanja, kreativan rad i slično),
 • održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija i drugih događanja u svrhu osvješćivanja i informiranja (samo u okviru prioritetnog područja 2.),
 • individualni i grupni rad s korisnicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja,
 • javno zagovaranje,
 • tiskanje plakata, letaka i stručne literature vezane uz provedbu projekata/programa,
 • nabavka opreme potrebne za rad.

 

Prihvatljivi izravni troškovi su troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu programa. Oni se raspoređuju na sljedeći način:

 • ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici programa, te izvoditeljima aktivnosti),
 • putovanja (javni prijevoz, putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja programskih aktivnosti),
 • oprema i roba koja je potrebna za provedbu programskih aktivnosti (do 10% ukupne vrijednosti prve godine programa),
 • ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe programa, troškovi najma stambenog prostora, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu programskih aktivnosti i sl.).

 

Prijava na Poziv obavlja se putem sustava www.financijskepodrske.hr.

Rok za podnošenje prijava traje do 27. studenoga 2023. godine.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content