Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske

Rok za prijavu

6 lipnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2024.

Predmet natječaja

Opći cilj Poziva je omogućavanje pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske.

Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja programa koji osiguravaju ravnopravno uživanje u kulturi osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju, dostupnost i pristup kulturnim sadržajima i programima u području vizualnih umjetnosti, audiovizualnih djelatnosti, izvedbenih umjetnosti, knjige i književnosti i kulturne baštine.

Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj:

 • prilagodba umjetničkog i/ili kulturnog sadržaja za osobe s jednom ili više vrsta invaliditeta, i djecu i mlade s jednom ili više teškoća u razvoju,
 • povećanje vidljivosti programa za osobe s invaliditetom, i djecu i mlade s teškoćama u razvoju kroz izradu priručnika, publikacija i provedbu ostalih aktivnosti usmjerenih ka poticanju i promociji dobrih praksi u osiguranju pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom, i djecu i mlade s teškoćama u razvoju,
 • promicanje i jačanje vidljivosti vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture.

Prihvatljivi troškovi mogu biti:

 • honorari voditelja programa,
 • honorari suradnika zaduženih za razvoj novih ideja i aktivnosti u okviru programa,
 • naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom programa isplaćene pravnim osobama,
 • troškovi u vezi s pripremom i provedbom programa,
 • usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • nabava računalne i druge opreme neophodne za potrebe provedbe programa,
 • komunikacijske aktivnosti (izrada promidžbenih AV, tiskanih i drugih materijala, promidžba programa putem javnih medija, izrada i održavanje nove mrežne stranice koja će imati cilj promovirati projekt, a ne organizaciju predlagatelja kao takvu, kao i dorada postojeće mrežne stranice u dijelu koji je vezan za tematiku projekta),
 • aktivnosti vezane uz stjecanje novih znanja i vještina kojima se potiče daljnji razvoj novih modela te profesionalni razvoj područja osiguranja pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom, i djecu i mlade s teškoćama u razvoju,
 • udio u troškovima naknada za rad koje se isplaćuju prema ugovoru o radu, ukoliko su oni izravno vezani uz odobreni program i to u ukupnom udjelu do 20% iznosa potpore.

 

Ovim Javnim pozivom osiguravaju se potpore programima koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2024. godinu na poziciji Ministarstva kulture i medija.

Korisniku financijske potpore sredstva se mogu osigurati samo za namjenski dio troškova koji je potreban za provedbu programa. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 €, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 €.

Prijave se podnose na online obrascu 26 (e-prijavnici) pod nazivom Programi dostupnosti kulture osobama s invaliditetom u 2024. godini. E-prijavnica je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija (https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica).

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi do 6. lipnja 2024. godine do 17 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content