Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske

Rok za prijavu

27 svibnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2023.

Predmet natječaja

Opći cilj Poziva je omogućavanje pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske.

Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja programa koji osiguravaju ravnopravno uživanje u kulturi osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju, dostupnost i pristup kulturnim sadržajima i programima u području vizualnih umjetnosti, audiovizualnih djelatnosti, izvedbenih umjetnosti, knjige i književnosti i kulturne baštine.

Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj:

  • prilagodba umjetničkog i/ili kulturnog sadržaja za osobe s jednom ili više vrsta invaliditeta, i djecu i mlade s jednom ili više teškoća u razvoju,
  • povećanje vidljivosti programa za osobe s invaliditetom, i djecu i mlade s teškoćama u razvoju kroz izradu priručnika, publikacija i provedbu ostalih aktivnosti usmjerenih ka poticanju i promociji dobrih praksi u osiguranju pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom, i djecu i mlade s teškoćama u razvoju,
  • promicanje i jačanje vidljivosti vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture.

 

Iznos dodijeljenih sredstava:

  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 €.
  • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 €.

 

Prijave se podnose putem interneta na obrascu (e-prijavnici) br. 26 koji je dostupan na stranicama Ministarstva (https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica).

Prijave na Poziv mogu se podnositi  do 27. svibnja 2023. godine, do 17 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content