Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine

Rok za prijavu

31 siječnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

Predmet natječaja

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi koja se odnose na zaštitu i očuvanje kulturne baštine i kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, objavljenim kriterijima te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture i medija, uvažavajući posljedice dvaju snažnih potresa koji su utjecali na planiranje ulaganja u zaštitu i očuvanje kulturnih dobara osobito na području pogođenih potresom, uvrstit će se programi:

  • zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,
  • zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,
  • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
  • zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,
  • zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.

 

Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Prijave se podnose u razdoblju od 17. prosinca 2021. do 31. siječnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content