Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta

Rok za prijavu

23 veljače, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu Erasmus+ programa za 2022. godinu

Predmet natječaja

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja za mlade i osobe koje rade s mladima, aktivnosti sudjelovanja mladih i aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU.

Za ovaj poziv na podnošenje prijedloga predviđeno je ukupno 3 179 milijuna EUR.

Erasmus+ program sastoji se od tri Ključne aktivnosti:

 • KA1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince;
 • KA2 – Suradnja organizacija i institucija;
 • KA3 – Podrška razvoju politike i suradnji.

 

Projekti se mogu prijaviti u jednoj od četiri područja aktivnosti:

 • mala partnerstva u području sporta,
 • suradnička partnerstva u području sporta,
 • jačanje kapaciteta u području sporta,
 • neprofitna europska sportska događanja.

 

Novčanu potporu mogu dobiti projekti koji:

 • potiču međunarodnu suradnju i razmjenu praksi i ideja,
 • bave se različitim problemima u području sporta kao što su doping, namještanje utakmica, nasilje i diskriminacija u sportu, dual-karijere sportaša i slično,
 • promiču dobro upravljanje u sportu,
 • utječu na mobilnost sportaša i stručnog osoblja,
 • potiču neprofitna europska sportska događanja,
 • promiču socijalnu uključenost kroz sport,
 • promiču poboljšanje ravnopravnosti spolova u sportu,
 • podižu svijest o važnosti tjelesne aktivnosti.

 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu aktivnosti Mala partnerstva u području sporta, Suradnička partnerstva i Neprofitna sportska događanja je 23. ožujak 2022. godine, a za aktivnost Jačanje kapaciteta u području sporta 7. travanj 2022. godine.

Ministarstvo turizma i sporta u siječnju i veljači 2022. godine organizirat će Info dan i besplatne stručne radionice osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na natječaje za program Erasmus+: Sport.

Objavljeni natječaj

Skip to content