Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Poziv je namijenjen gradovima, državama članicama, partnerskim državama, regijama, gradskim konzorcijima, nacionalnim gradskim krovnim organizacijama i drugim dionicima

Rok za prijavu

16 rujna, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za partnere: Urbana agenda za EU partnerstva za ozelenjavanje gradova i održivi turizam

Predmet natječaja

Poziv je namijenjen gradovima, državama članicama, partnerskim državama, regijama, gradskim konzorcijima, nacionalnim gradskim krovnim organizacijama i drugim dionicima da formiraju dva nova tematska partnerstva u okviru Urbane agende za EU (UAEU): Održivi turizam i Ozelenjavanje gradova.

Urbana agenda za EU  (UAEU) bavi se urbanim izazovima uspostavljanjem partnerstava između gradova, Europske komisije, drugih institucija i tijela EU-a, nacionalnih vlada i drugih dionika kao što su nevladine organizacije.

Zajedno razvijaju akcijske planove za:

  • Unaprijediti postojeću regulativu s obzirom na urbana područja i urbane izazove;
  • Podržati i unaprijediti inovativne i korisniku jednostavne izvore financiranja za urbana područja;
  • Dijelite i razvijajte znanje (podaci, studije, dobre prakse).

 

Urbana agenda je prethodno donijela 14 tematskih partnerstava, o urbanim temama, koje su navedene u  Amsterdamskom paktu .

Obnavljanje Urbane agende za EU prema parametrima usvojenim Ljubljanskim sporazumom u studenom 2021. predlaže pokretanje dva nova tematska partnerstva 2022., jedno o održivom turizmu i jedno o ozelenjavanju gradova.

Zadaće partnerstava su izraditi Akcijski plan te provoditi njime zacrtane aktivnosti, koje moraju biti usmjerene na unapređenje EU regulative na konkretnom tematskom području, na postizanje veće dostupnosti izvora financiranja te unaprjeđenje znanja i razmjenu iskustava.

Prijave se dostavljaju popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, za svaku od prioritetnih tema do 16. rujna 2022. u 18:00 (CET):

 

Podnesene prijave ocijenit će vanjski stručnjaci koje je ugovorila Europska komisija i Radna skupina za tehničku pripremu Urbane agende koji će listu predloženih partnera dostaviti na odlučivanje Radnoj skupini za urbani razvoj na razini ravnatelja (DGUM – Directors General for Urban Matters).

Objavljeni natječaj

Skip to content