Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Rok za prijavu

26 siječnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za iskaz interesa za uključivanje lokalnih i područnih jedinica u Partnerstvo za otvorenu vlast

Predmet natječaja

Program uključivanja jedinica lokalne samouprave u globalnu inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP Local) pokrenut je 2016. godine, a do danas se inicijativi priključilo čak 106 lokalnih samouprava koje svoje gradove ili  općine nastoje učiniti otvorenijima, inkluzivnijima, participativnijima i odgovornijima prema svojim građanima.

Pridruživanje OGP Localu donosi pogodnosti za vladine i nevladine dionike (organizacije civilnog društva, organizacije/grupe zajednice, vijeća/grupe građana, društvene pokrete koje vode građani, zadruge, lokalne gospodarske komore, sveučilišta, vijeća/grupe mladih, itd.) uključeni u proces.

OGP akcijski plan nudi priliku vladama, građanima, civilnom društvu i drugim nevladinim organizacijama da sjednu za stol i zajednički definiraju plan kako mjesto u kojem žive učiniti otvorenijim.

OGP lokalni članovi imaju pristup:

  • Globalna mreža s više od 150 nacionalnih i lokalnih vlada i više od 3000 organizacija civilnog društva na svim kontinentima. OGP je globalna platforma za okupljanje vlada i civilnog društva, pronalaženje rješenja za izazove i jačanje civilnog društva i drugih dionika u provedbi reformi.
  • Mentorstva, proizvodi istraživanja i znanja, razmjene vršnjaka i tematski krugovi učenja koji se temelje na problemima. OGP ima najveću zajednicu prakse otvorene vlade s praktičarima koji mogu ponuditi stručnost i praktične lekcije lokalnim članovima koji žele unaprijediti reforme otvorene vlade u nizu različitih područja politike od participativnog proračuna, klimatskih mjera do digitalnog upravljanja.
  • Prikaz postignuća otvorene vlade putem OGP-ovih komunikacijskih kanala, događaja i nagrada. OGP svojim globalnim sastancima, pričama, video zapisima i prilikama za razmjenu kolega baca globalnu pozornost na rad reformatora i uspješne reforme.
  • Mrežna strukturirana orijentacija i stalna obuka o otvorenoj vladi . Internetska orijentacija izgrađuje kapacitete i vještine vladinih i nevladinih dionika za primjenu načela otvorene vlade u svom radu unutar i izvan lokalnog OGP procesa.

 

Nakon iskaza interesa, uspješni prijavitelji bit će pozvani da se pridruže Inicijativi te proći programa osposobljavanja. Nakon toga novi članovi će razviti vlastiti Akcijski plan za provedbu Partnerstva za otvorenu vlast na lokalnoj razini, a zatim pratiti njegovu provedbu te sudjelovati u aktivnostima razmjene iskustava. Detaljnije informacije o odgovornostima i procesu uključivanja i sudjelovanja novih članova mogu se pronaći u priručniku: Open Government Partnership Local Handbook (https://www.opengovpartnership.org/documents/ogp-local-handbook/).

Prijave za iskaz interesa otvorene su do 26. siječnja 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content