Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području

Rok za prijavu

2 veljače, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za iskaz interesa za financiranje projekta prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“.

Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Ukupna sredstva Programa iznose 11.000.000,00 EUR. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje. U postupku odabira jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 100.000,00 EUR s PDV-omNajmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 20.000,00 EUR s PDV-om.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području, a to su: Novo Virje, Sokolovac, Sveti Petar Orehovec, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Gornja Rijeka, Legrad, Gola, Rasinja, Sveti Ivan Žabno, Hlebine, Kalnik, Podravske Sesvete, Koprivnički Bregi, Virje, Peteranec, Drnje, Đelekovec, Molve, Novigrad Podravski i Koprivnički Ivanec te Koprivničko-križevačka županija.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi, modernizaciji  i adaptaciji prihvatljivih objekata iz područja društvene, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljivi troškovi su:

  • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),
  • trošak izvođenja radova,
  • trošak usluga nadzora gradnje,
  • trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko nije jedini trošak projekta),
  • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 2. veljače 2024. godine do 16,00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content