Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, , osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima

Rok za prijavu

28 veljače, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške regionalnom razvoju

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema „Programu podrške regionalnom razvoju“.

Cilj Programa je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Ukupna sredstva Programa iznose 13.000.000,00 kuna. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje. U postupku odabira jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 600.000,00 kuna s PDV-omNajmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 100.000,00 kuna s PDV-om.

 Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  1. jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima i
  2. jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima.

 

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih građevina iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljivi troškovi su:

  • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),
  • trošak izvođenja radova,
  • trošak usluga nadzora gradnje,
  • trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko nije jedini trošak projekta),
  • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Rok za podnošenje zahtjeva je 28. veljače 2022. godine do 16,00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content