Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima

Rok za prijavu

24 ožujka, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške regionalnom razvoju

Predmet natječaja

Cilj programa je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj. Ovim programom Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

 • jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima,
 • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima.

 

Partneri podnositelja zahtjeva mogu biti:

 • pravni subjekti čiji je osnivač podnositelj zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu,
 • druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.

 

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju, obnovu i adaptaciju prihvatljivih građevina. Aktivnost se smatra prihvatljivom ukoliko:

 • odražava potrebe i prioritete lokalne zajednice te ima utjecaj na širu zajednicu,
 • podudarna je sa strateškim dokumentima na regionalnoj razini,
 • je opravdan njezin opseg odnosno ekonomski je isplativa u odnosu na trošak,
 • udovoljava tehničkim normama i standardima Republike Hrvatske.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),
 • trošak izvođenja radova,
 • trošak usluga nadzora gradnje,
 • trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko nije jedini trošak projekta),
 • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

 

Ukupna financijska sredstva iznose 1.700.000,00 EUR. Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 15.000,00 EUR s PDV-om, a udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjev se šalje na adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije, Uprava za potpomognuta područja, Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb s naznakom Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema „Programu podrške regionalnom razvoju“ – NE OTVARATI.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 21. veljače 2023. godine do 24. ožujka 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content