Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području

Rok za prijavu

21 veljače, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima.

Cilj programa je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Ukupna sredstva Programa iznose 25.000.000,00 kuna.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje. U postupku odabira jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 1.000.000,00 kuna s PDV-om. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 100.000,00 kuna s PDV-om.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na izgradnji, nadogradnji, modernizaciji, rekonstrukciji, obnovi ili adaptaciji prihvatljivih objekata.

Prihvatljiva ulaganja su objekti iz područja društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak, sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje od 20. siječnja 2022. godine do najkasnije 21. veljače 2022. godine do 16:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content