Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji Zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) koje imaju status potpomognutog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području

Rok za prijavu

24 ožujka, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Predmet natječaja

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u:

 • unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture, te
 • razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

 

Prihvatljivi podnositelji Zahtjeva su:

 • jedinice lokalne samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) koje imaju status potpomognutog područja te
 • jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.

 

Partneri podnositelja Zahtjeva mogu biti:

 • pravni subjekti čiji je osnivač podnositelj Zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu,
 • druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.

 

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Aktivnost se smatra prihvatljivom ukoliko:

 • odražava potrebe i prioritete lokalne i područne razine i ima utjecaj na širu zajednicu,
 • podudarna je sa strateškim dokumentima na regionalnoj razini,
 • je opravdan njezin opseg, odnosno ekonomski je isplativa u odnosu na trošak,
 • udovoljava tehničkim normama i standardima Republike Hrvatske.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),
 • trošak izvođenja radova,
 • trošak usluga nadzora gradnje,
 • trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko nije jedini trošak projekta),
 • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

 

Ukupnom iznos financijskih sredstava iznosi 8.000.000,00 eura.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 eura s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 15.000,00  s PDV-om, a udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 90% ukupnih prihvatljivih troškova.

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje projekata

Zahtjev se šalje na adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije, Uprava za potpomognuta područja, Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb s naznakom Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“- NE OTVARATI.

Rok za podnošenje Zahtjeva je od 21. veljače 2023. godine do 24. ožujka 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content