Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

25 veljače, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za iskaz interesa u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2022. godinu

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2022. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“.

Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Ukupna sredstva Programa iznose 60.000.000,00 kuna. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje. U postupku odabira jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 600.000,00 kuna s PDV-omNajmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 100.000,00 kuna s PDV-om.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi, modernizaciji  ili adaptaciji prihvatljivih objekata iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljivi troškovi su:

  • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),
  • trošak izvođenja radova,
  • trošak usluga nadzora gradnje,
  • trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko nije jedini trošak projekta),
  • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 25. veljače 2022. godine do 16,00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content