Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: -javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture, kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga; -vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Rok za prijavu

20 lipnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za iskaz interesa prema Programu ulaganja u zajednicu

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu ulaganja u zajednicu potiče na jačanje socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici, a služe za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine.

Program zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

 • javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture, kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga;
 • vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

 

Predviđeni iznos sredstava za Program iznosi 10.000.000,00 kuna i dodijelit će se projektima koji doprinose cilju Programa.

Ukupni iznos sredstava za Program raspodijelit će se na slijedeći način:

 • 5.000.000,00 kuna za projekte: javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture, kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga;
 • 5.000.000,00 kuna za projekte: vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici;
 • u postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 200.000,00 kuna s PDV-om.

 

Uvjeti prihvatljivosti odnose se na:

 • podnositelje zahtjeva,
 • provedbeno razdoblje – trajanje projekta,
 • građevine i aktivnosti,
 • troškove.

 

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz nadogradnju, obnovu, adaptaciju rekonstrukciju i povećanje energetske učinkovitosti prihvatljivih građevina. Aktivnost se smatra prihvatljivom ukoliko:

 • odražava potrebe i prioritete zajednice,
 • je opravdan njezin opseg odnosno ekonomski je isplativa u odnosu na trošak,
 • udovoljava tehničkim normama i standardima Republike Hrvatske.

 

Zahtjev se šalje na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Uprava za potpomognuta područja, Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb uz naznaku: Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema „Programu ulaganja u zajednicu“- NE OTVARATI.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje do najkasnije 20. lipnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content