Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravne osobe, neprofitne organizacije koje su upisane u Registar posrednika u lancu doniranja hrane

Rok za prijavu

5 travnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

Predmet natječaja

Ovim Pozivom definiraju se ciljevi, uvjeti i postupak dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u:

 • infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane 
 • infrastrukturno opremanje banke hrane

 

Cilj ovog poziva je ojačati infrastrukturne kapacitete kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva.

Prihvatljivost prijavitelja za dodjelu bespovratnih sredstava za posrednike u lancu doniranja hrane: prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe, neprofitne organizacije koje su upisane u Registar posrednika u lancu doniranja hrane u minimalnom trajanju od 6 mjeseci u odnosu na datum objave ovog Poziva.

Prihvatljivost prijavitelja za dodjelu bespovratnih sredstava za banku hrane: prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe, neprofitne organizacije koje su upisane u Registar posrednika u lancu doniranja hrane u minimalnom trajanju od 3 godine u odnosu na datum objave ovog Poziva; imaju sjedište u županiji djelovanja za koju se prijavljuju i raspolažu stručnjacima sa stručnim znanjem za provedbu projekta, a obvezan je minimalno jedan stručnjak što se dokazuje dostavom životopisa stručnjaka voditelja provedbe projekta koji ima minimalno 3 godine iskustva u doniranju hrane.

Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovoga Poziva je 2.090.000,00 eura, od čega je 1.081.307,00 eura namijenjeno za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane te 1.008.693,00 eura namijenjeno za infrastrukturno opremanje banke hrane.

 

1. Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu/korisniku je 1.500,00 eura. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu/korisniku je proporcionalan broju krajnjih primatelja o kojima korisnik skrbi, a iznosi kako slijedi:

 • do 299 krajnjih primatelja 13.272,00 eura,
 • od 300 do 999 krajnjih primatelja 26.545,00 eura,
 • 1000 i više od 1000 krajnjih primatelja 39.817,00 eura.

 

2. Infrastrukturno opremanje banke hrane

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu/korisniku je proporcionalan broju krajnjih primatelja u županiji, indeksu razvijenosti županije te broju registriranih posrednika u lancu doniranja hrane.

Najviša stopa financiranja za ovaj Poziv može iznositi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi uključuju:

 • adaptacija skladišnog prostora,
 • nabava skladišnog kontejnera,
 • nabava skladišne opreme i namještaja,
 • nabava rashladnih uređaja,
 • nabava opreme za čuvanje hrane,
 • nabava viličara,
 • nabava vozila,
 • nabava rashladnih vozila,
 • nabava informatičke opreme, uključujući informatičkih aplikacija,
 • porez na dodanu vrijednost u slučaju da korisnik nije porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a,
 • troškovi promidžbe i vidljivosti,
 • usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, financijsko upravljanje, izvještavanje, pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),
 • izrada projektne prijave (projektnog prijedloga) te druge projektne dokumentacije, ako je potrebna (primjerice glavni projekt, troškovnik projektanta i sl.).

 

Projektni prijedlozi se podnose putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 5. ožujka od 10 sati do 5. travnja 2024. do 17 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content