Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj može biti: -pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće, -prijavitelj mora imati najmanje tri zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog, -prijavitelj u projektnom prijedlogu mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta (obrazložiti financijske, ljudske, tehničke i/ili tehnološke resurse) potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti.

Rok za prijavu

12 kolovoza, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“

Predmet natječaja

Predmet Poziva je osigurati podrška MSP-ovima za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kroz ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, odnosno novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi, te jačanje digitalnih vještina na temelju plana potreba digitalizacije u svrhu digitalne transformacije.

Cilj Poziva je omogućiti  digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelj može biti:

  • pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće,
  • prijavitelj mora imati najmanje tri zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog,
  • prijavitelj u projektnom prijedlogu mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta (obrazložiti financijske, ljudske, tehničke i/ili tehnološke resurse) potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti.

 

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva, do iskorištenja alokacije Poziva koja iznosi 206.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju iznos 150.000,00 HRK, a najviši iznos 750.000,00 HRK.

Maksimalni intenzitet potpore ovisi o jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem području prijavitelj ima sjedište, odnosno o skupini u koju je dotična JP(R)S razvrstana sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17):

  • do 70 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u I. skupinu razvijenosti,
  • do 65 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u II. skupinu razvijenosti,
  • do 60 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u III. skupinu razvijenosti,
  • do 55 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u IV. skupinu razvijenosti.

 

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:

  • izrada, razvoj ili nabava digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalne transformacije poslovnih procesa ili proizvodnje;
  • implementacija, prilagodba ili integracija digitalnih rješenja i tehnologija;
  • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

 

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je od 1. srpnja 2022. u 11 sati do 12. kolovoza 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content