Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji posluju u sektoru turizma i sporta na teritoriju Republike Hrvatske

Rok za prijavu

30 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen poziv za dodjelu državnih jamstava poduzetnicima iz sektora turizma i sporta

Predmet natječaja

Mjere iz Programa usmjerene su na nadoknađivanje manjka likvidnosti poduzetnicima u navedenim sektorima i to kroz omogućavanje pristupa financijskim sredstvima uz uvjete povoljnije od uobičajenih na financijskim tržištima, a radi osiguranja opstanka, očuvanja zaposlenosti i ublažavanja teškoća u poslovanju za vrijeme trajanja krize te stvaranja preduvjeta za što brži oporavak nakon krize.

Ovaj Program primjenjuje se na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i odnosi se na djelatnosti razvrstane u odjeljcima, skupinama ili razredima:

 • hoteli i sličan smještaj;
 • odmarališta i slični objekti za kraći odmor;
 • kampovi i prostori za kampiranje;
 • ostali smještaj;
 • djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane;
 • djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane;
 • djelatnosti pripreme i usluživanja pića;
 • djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora);
 • djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora);
 • ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima;
 • iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava;
 • rad sportskih objekata;
 • fitnes centri;
 • ostale sportske djelatnosti;
 • djelatnosti zabavnih i tematskih parkova;
 • ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (osim rada automata za igre na kovanice).

 

Prihvatljivi korisnici potpora su mikro, mala, srednja i velika poduzeća koji posluju u sektoru turizma i sporta na teritoriju Republike Hrvatske.

Korisnici potpora iz ovoga Programa mogu biti i poduzetnici koji obavljaju djelatnosti zdravstvenog turizma u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti kao i korisnici koji obavljaju djelatnosti bolnica, opće medicinske prakse, specijalističke medicinske prakse, stomatološke prakse i ostale djelatnosti zdravstvene zaštite koji su uključeni u turističku ponudu te pretežito ostvaruju prihode izvan sustava javnog zdravstva.

Provedbena tijela programa dodjele su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) za velike poduzetnike i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za mikro, male i srednje poduzetnike, koji će odobravati jamstva za nove kredite za likvidnost koja će pokrivati do 100 % glavnice kredita.

Ukupan iznos proračuna planiran na temelju ovog Programa iznosi 1.500.000.000,00 HRK, s time da za pojedine instrumente prema Privremenom Okviru – COVID 19 iznosi:

 • za dodjelu potpora u obliku jamstava za nove zajmove iz odjeljka „3.1. Ograničeni iznosi potpore“ 1.000.000.000,00 HRK;
 • za dodjelu potpora u obliku jamstava za nove zajmove iz odjeljka „3.2. Potpora u obliku jamstava za zajmove“ 500.000.000,00 HRK.

 

Zahtjeve za kredite koji će biti osigurani ovim jamstvom poduzetnici mogu podnositi svim bankama u Republici Hrvatskoj i HBOR-u. Dodatna je pogodnost što će kamatna stopa za kredite osigurane ovim jamstvom biti snižena za najmanje 0,5 postotnih bodova u odnosu na kamatnu stopu uz koju bi kredit bio odobren bez korištenja jamstva.

Potpore se dodjeljuju najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.

Više informacija možete pronaći na poveznicama:

Objavljeni natječaj

Skip to content