Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostale pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

28 veljače, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. — 2026.

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu C2.1. „Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. — 2026., objavljuje Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“.

Cilj ovoga Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava je pripremiti zalihu zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u navedenim područjima, ovim Pozivom se prihvatljivim prijaviteljima stavljaju na raspolaganje bespovratna sredstva koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovoga Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostale pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prijavitelj može samostalno prijaviti projektni prijedlog ili može imati partnera/e.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 160.000.000,00 kuna.

Iznos bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije ne može biti viši od 2.500.000,00 kuna niti manji od 400.000,00 kuna.

Maksimalna stopa sufinanciranja bespovratnim sredstvima je 90% od iznosa ukupnih prihvatljivih troškova.

Projektni prijedlozi podnose se Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije do 28. veljače 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content