Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

MSP-ovi, kako je definirano u Preporuci Komisije 2003/3611 te velika poduzeća, kod kojih javno vlasništvo ne prelazi 25%, registrirana kao pravne osobe u Hrvatskoj i djeluju u skladu s hrvatskim zakonskim propisima o trgovačkim društvima

Rok za prijavu

27 siječnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen drugi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa “Business Development and Innovation Croatia” za područja inovacija zelene industrije i plavog rasta

Predmet natječaja

Program se financira iz norveške darovnice, te je dio financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora (EEA – European Economic Area) i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants).

Glavni mu je cilj povećati konkurentnost hrvatskih tvrtki, poticanjem stvaranja novih vrijednosti i održivog rasta, povećanjem profitabilnosti i novih zapošljavanja, što bi u konačnici trebalo pridonijeti smanjenju ekonomskih nejednakosti. Poticanjem projektne suradnje između hrvatskih i norveških poduzeća, kroz program se također želi potaknuti bilateralna suradnja između dviju država.

Glavni fokus programa su inovacije zelene industrije (proizvodna i prerađivačka industrija) i plavi rast (pomorska industrija, plava energija, turizam malih razmjera i drugo).

Područja koja se mogu financirati ovim programom odnose se na inovativne tehnologije, procese i usluge, održivi razvoj poslovanja, “ozelenjivanje” postojećeg poslovanja i poslovnih procesa kao i razvoj i implementaciju inovativnih proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi, kako je definirano u Preporuci Komisije 2003/3611 te velika poduzeća, kod kojih javno vlasništvo ne prelazi 25%, registrirana kao pravne osobe u Hrvatskoj i djeluju u skladu s hrvatskim zakonskim propisima o trgovačkim društvima: Zakon NN 40/2019 (hrvatski Zakon o trgovačkim društvima), a prijavitelj mora biti registriran najmanje tri godine na datum krajnjeg roka ovih Natječaja.

Prihvatljivi partneri mogu biti bilo koji privatni ili javni subjekt, komercijalni ili nekomercijalni, registriran kao pravna osoba u Državi darovateljici (Norveškoj) ili u Hrvatskoj.

Ukupni iznos dostupan za financiranje projekata iz ovog Natječaja je 12,941,767 eura.

Shema pojedinačnih projekata:
Ukupni raspoloživi iznos za financiranje projekata za ovu shemu dodjele sredstava je 10,909,287 eura podijeljeno između dva područja fokusa Programa na sljedeće okvirne iznose:

  • Inovacije zelene industrije: 5,651,117 eura,
  • Plavi rast: 5,258,170 eura.

 

Shema dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava za MSP-ove (SGS 1):
Ukupni raspoloživi iznos za financiranje projekata za ovu shemu dodjele sredstava je: 2,032,480 eura podijeljeno između dva područja fokusa Programa na sljedeće okvirne iznose:

  • Inovacije zelene industrije: 977,000 eura,
  • Plavi rast: 1,055,480 eura.

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je do 27. siječnja 2022. u 14:00 po hrvatskom vremenu.

Objavljeni natječaj

Skip to content