Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

ustanova koja ima registriranu djelatnost obrazovanja odraslih ili udruga koja u svojem statutu kao temeljnom općem aktu ili u Registru udruga pod ciljem, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u ugostiteljskoj djelatnosti i/ili u pružanju usluga u turizmu

Rok za prijavu

18 svibnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen poziv Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Predmet natječaja

Opći cilj poziva je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi:

  1. Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;
  2. Poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka u sektoru turizma i ugostiteljstva, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom;
  3. Promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom.

 

Ciljne skupine:

  • nezaposlene osobe s invaliditetom;
  • stručnjaci u sektoru turizma i ugostiteljstva: predavači i mentori koji će unaprijediti svoja stručna i andragoška znanja za rad s osobama s invaliditetom u sklopu projekta.

 

Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • biti pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj sa sljedećim pravnim statusom: ustanova koja ima registriranu djelatnost obrazovanja odraslih ili udruga koja u svojem statutu kao temeljnom općem aktu ili u Registru udruga pod ciljem, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u ugostiteljskoj djelatnosti i/ili u pružanju usluga u turizmu. Udruga mora također biti upisana u Registar neprofitnih organizacija najmanje godinu dana od datuma objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga.
  • posjedovati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
  • nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
  • nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
  • nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

 

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 27.655.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85% predstavljaju sredstva Europske unije, a 15% predstavljaju sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviša vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi 2.500.000,00 kn.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 18.5.2021. godine ili do zatvaranja poziva.

Objavljeni natječaj

Skip to content