Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Rok za prijavu

28 veljače, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B za 2024. godinu

Predmet natječaja

Ministarstvo kulture i medija provodi program otkupa knjiga za narodne knjižnice u 2024. godini putem Javnog poziva nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama u 2024. godini, a prema Uvjetima poziva, uputama za prijavitelje i kriterijima za vrednovanje.

Pozivaju se narodne knjižnice da elektroničkim putem, kroz sustav ePisarnice Ministarstva kulture i medija, iskažu svoj interes za sudjelovanje u realizaciji programa otkupa knjiga odabranih temeljem Javnog poziva nakladnicima i uvrštenih na popis A(obaveznih knjiga) i popis B (preporučenih knjiga).

Za iskaz interesa za otkup knjiga mogu se javiti narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj koje na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine 17/19, 98/19, 114/22) imaju pravo na prijavu.

Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem kroz sustav ePisarnice.

Narodne knjižnice iskazuju interes navodeći potreban godišnji iznos, ne manji od ukupno utrošenog iznosa za otkup knjiga u 2023. godini, a sukladno potrebama i mogućnostima te tipu knjižnice. Narodnim će knjižnicama biti jednokratno odobren ukupan godišnji iznos sredstava za otkup knjiga.

Narodne knjižnice od 1. do 6. tipa dužne su kupiti najmanje jedan primjerak svake knjige s popisa A.
Narodne knjižnice od 1. do 6. tipa mogu kupiti neograničen broj primjeraka knjiga s popisa A i popisa B.
Narodne knjižnice 7. i 8. tipa mogu kupiti neograničen broj  primjeraka knjiga s popisa A i popisa B.

Narodne knjižnice određuju broj primjeraka pojedinog naslova uzimajući u obzir: objavljene popise A i B, potrebe i interes korisnika, broj sastavnica, maloprodajnu cijenu knjige.

Narodne knjižnice mogu svoj interes iskazati prijavom  do 28. veljače 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content