Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravne osobe, neprofitne organizacije

Rok za prijavu

28 rujna, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

Predmet natječaja

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane.

Predmet Poziva je definiranje ciljeva, uvjeti i postupak dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u:

 • infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i
 • infrastrukturno opremanje banke hrane.

 

Cilj ovog poziva je ojačati infrastrukturne kapacitete kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe, neprofitne organizacije koje:

 • su upisane u Registar posrednika u lancu doniranja hrane u minimalnom trajanju od 3 godine u odnosu na datum objave ovog Poziva (datum upisa će se smatrati datum izdavanja rješenja o upisu u predmetni Registar);
 • imaju sjedište u županiji djelovanja za koju se prijavljuju i
 • raspolažu stručnjacima sa stručnim znanjem za provedbu projekta, a obvezan je minimalno jedan stručnjak što se dokazuje dostavom životopisa stručnjaka voditelja provedbe projekta koji ima minimalno 3 godine iskustva u doniranju hrane.

 

Prijavitelj se može prijaviti u partnerstvu s drugim partnerom/partnerima u slučaju dodjele bespovratnih sredstava za banku hrane, a pod uvjetom:

 • da isti odgovara/odgovaraju pripadajućim uvjetima ovog Poziva, a koji vrijede za prijavitelja za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje banke hrane i
 • da je uz projektni prijedlog priložen nacrt sporazuma između prijavitelja i partnera koji sadržava sve odgovarajuće informacije s obzirom na obujam i modalitet te odgovornosti partnera, a koji se sklapa za razdoblje čitavog trajanja provedbe projekta (konačni sporazum je prijavitelj dužan dostaviti najkasnije do trenutka potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava).

 

Prijavitelj za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje banke hrane mora:

 • osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta kako je opisano u Uputama Poziva;
 • osigurati dostatne logističke kapacitete za izvršavanje uloge banke hrane u svojoj županiji, bilo da ih prijavitelj već posjeduje ili će se financirati iz ovog Poziva ili će se financirati drugim javnim ili vlastitim sredstvima, a koji ukupno obuhvaćaju minimalno: prostor za skladištenje hrane (prihvatljiv je i najam ili zakup za vrijeme trajnosti projekta), vozilo za prijevoz hrane, rashladnu vitrinu i računalo.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

 • ulaganja u infrastrukturno opremanje u skladu sa prihvatljivim troškovima Uputa, a za potrebe prihvata, skladištenja i distribucije donirane hrane;
 • aktivnosti promidžbe i
 • vidljivosti projekta.

 

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i uključuju:

 • usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, financijsko upravljanje, izvještavanje, pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);
 • izrada projektne dokumentacije, ako je potrebna.

 

U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima usmjerenim na jačanje infrastrukturnih kapaciteta posrednika u lancu doniranja hrane za prihvat, skladištenje i distribuciju donirane hrane na relaciji posrednik u lancu doniranja hrane-krajnji primatelj te banke hrane za prihvat, skladištenje i distribuciju donirane hrane na relaciji donator-posrednik u lancu doniranja hrane. Projekti će se u cijelosti provoditi na području Republike Hrvatske.

Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovoga Poziva je 30.000.000,00 kuna, od čega je:

 • 15.000.000,00 kuna namijenjeno za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane;
 • 15.000.000,00 kuna namijenjeno za infrastrukturno opremanje banke hrane.
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 10.000,00 kn, a maksimalni iznos dodijele bespovratnih sredstava je 1.800.000,00 kn.

 

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 1. kolovoza 2022. do 28. rujna 2022. godine.

Projektni prijedlog podnosi se isključivo putem sustava eNPOO, ispunjavanjem i podnošenjem Prijavnog obrasca. Svaki priloženi dokument Prijavnom obrascu kroz navedeni sustav mora biti u zasebnoj datoteci. Dokumentacija za prijavu projekta se dostavlja u obliku word dokumenta, a sva ostala dokumentacija zahtijeva potpis prijavitelja te mora biti sken izvornika, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje, dostavljena elektroničkim putem te dostupna u izvorniku na zahtjev Ministarstva poljoprivrede.

Objavljeni natječaj

Skip to content