Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave

Rok za prijavu

27 lipnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“

Predmet natječaja

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad, niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih RD.

Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja RD odnosno nabave mobilnih RD se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. – Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.

Očekuje se da će bolje informiranje građana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, obavještavanjem kućanstava na određenom području o lokaciji RD i mogućnostima predaje otpada bez naknade postići cilj da građani ne odbacuju problematični otpad, manje količine glomaznog otpada i reciklabilni komunalni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave. Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 8.500.000,00 EUR/64.043.250,00 HRK od čega je predviđeno:

  • 5.300.000,00 EUR/39.932.850,00 HRK za obalne/otočne JLS-ove kao prijavitelje,
  • 3.200.000,00 EUR/24.110.400,00 HRK za ostale JLS-ove kao prijavitelje.

 

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Projektni prijedlog se podnosi putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, a podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je od 25. travnja 2023. godine do 27. lipnja 2023. godine, u 11,00 h.

Objavljeni natječaj

Skip to content