Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Hrvatskoj

Rok za prijavu

29 studenoga, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”

Predmet natječaja

Republika Hrvatska ima značajan potencijal za razvoj obnovljivih izvora energije, posebno za primjenu fotonaponskih tehnologija. Cilj Poziva je podržati više pilot projekata integriranih fotonaponskih elektrana koje će povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije.

Poziv podržava projekte koji povećavaju instalirane kapacitete za proizvodnju solarne energije. Instalirani kapaciteti za proizvodnju solarne energije moraju biti povezani na elektroenergetsku mrežu. Prijavitelj može prijaviti i financiranje spremnika električne energije, ali samo ako jasno opravda dodatnu vrijednost instalacije sustava pohrane električne energije proizvedene fotonaponskom elektranom.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga financiraju se projekti koji se odnose na programsko područje „Obnovljivi izvori energije“. Također se očekuje da će projekti pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe.

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Program: Energija i klimatske promjene.

Alokacija za ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga iznosi 7.400.000,00 EUR. Minimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 200.000,00 EUR. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 1.300.000,00 EUR.

Prihvatljivi Nositelji projekta/prijavitelji: svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Hrvatskoj.

Prihvatljivi projektni partneri: svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u državama donatorima (Norveška, Island, Lihtenštajn) ili u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivo područje: odabrani projekti provodit će se na cijelom području Republike Hrvatske. Aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora.

Na projektu nije obvezno imati projektnog partnera/partnere. Međutim, dodatni bodovi bit će dodijeljeni za suradnju sa subjektima iz država donatora u sklopu donatorskih partnerskih projekata.

Krajnji rok za prijavu projektnih prijedloga je 29. studenoga 2021. godine u 12:00 sati po srednjoeuropskom vremenu, a referentno vrijeme bilježi se u trenutku podnošenja prijave u sustav za prijavu projektnih prijedloga.

Projektni prijedlozi (prijavni obrasci i popratna dokumentacija) popunjavat će se i slati elektronski putem sustava za prijavu projektnih prijedloga. Pristup sustavu bit će omogućen putem poveznice koja će biti dostupna na web stranici Programa od 2. studenoga 2021. godine. U međuvremenu, prijavitelji mogu koristiti izvanmrežni (offline) prijavni obrazac i ostalu dokumentaciju za pripremu svojih projektnih prijedloga.

Sve upite vezane uz Poziv potrebno je uputiti na e-mail adresu energija@mrrfeu.hr, s referencom na Poziv. Svi odgovori bit će objavljeni na mrežnoj stranici Programa najkasnije 7 kalendarskih dana prije krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Objavljeni natječaj

Skip to content