Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija, osnovan kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj

Rok za prijavu

28 siječnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“

Predmet natječaja

Program „Energija i klimatske promjene“ sufinanciran je sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., uz tehničku i stručnu podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar kao Programskog partnera te Norveške uprave za vodne resurse i energiju kao Programskog partnera države donatora.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“ vrijedan 4.956.000,00 EUR podržava projektne prijedloge u sklopu kojih se planira razvoj pilot projekata s ciljem povećanja kapaciteta za proizvodnju i korištenje toplinske energije dobivene iz geotermalne energije, a koji mogu uključivati sljedeće aktivnosti:
  • izgradnje ili revitalizacije proizvodnih i utisnih bušotina u područjima s važećom dozvolom za istraživanje i/ili pridobivanje geotermalnih voda;
  • obnove i/ili proširenja toplinskog sustava na geotermalnu energiju;
  • izgradnje infrastrukturnih priključaka za integraciju geotermalne topline u postojeći sustav grijanja;
  • tehnološke i infrastrukturne promjene postojećih sustava grijanja u svrhu integriranja izvora geotermalne energije.

 

Prihvatljivi prijavitelji su svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija, osnovan kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri mogu biti svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija, osnovan kao pravna osoba u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivo područje može biti odabrani projekti koji će se provoditi na kontinentalnom području Republike Hrvatske, odnosno Panonskoj i Sjevernoj Hrvatskoj prema važećoj NUTS 2 klasifikaciji. Dodatno, aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora.

Projekti ugovoreni u sklopu poziva sufinanciraju se sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u iznosu do 85%.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je do 28. siječnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content