Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija, osnovan kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj

Rok za prijavu

28 siječnja, 2022
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“

Predmet natječaja

Program „Energija i klimatske promjene“ sufinanciran je sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., uz tehničku i stručnu podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar kao Programskog partnera te Norveške uprave za vodne resurse i energiju kao Programskog partnera države donatora.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“ vrijedan 4.956.000,00 EUR podržava projektne prijedloge u sklopu kojih se planira razvoj pilot projekata s ciljem povećanja kapaciteta za proizvodnju i korištenje toplinske energije dobivene iz geotermalne energije, a koji mogu uključivati sljedeće aktivnosti:
  • izgradnje ili revitalizacije proizvodnih i utisnih bušotina u područjima s važećom dozvolom za istraživanje i/ili pridobivanje geotermalnih voda;
  • obnove i/ili proširenja toplinskog sustava na geotermalnu energiju;
  • izgradnje infrastrukturnih priključaka za integraciju geotermalne topline u postojeći sustav grijanja;
  • tehnološke i infrastrukturne promjene postojećih sustava grijanja u svrhu integriranja izvora geotermalne energije.

 

Prihvatljivi prijavitelji su svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija, osnovan kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri mogu biti svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija, osnovan kao pravna osoba u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivo područje može biti odabrani projekti koji će se provoditi na kontinentalnom području Republike Hrvatske, odnosno Panonskoj i Sjevernoj Hrvatskoj prema važećoj NUTS 2 klasifikaciji. Dodatno, aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora.

Projekti ugovoreni u sklopu poziva sufinanciraju se sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u iznosu do 85%.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je do 28. siječnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content