Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji Poziva su ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

31 prosinca, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”

Predmet natječaja

Predmet ovog Poziva je ulaganje u unapređenje (obnovu i/ili opremanje) javne kulturne infrastrukture.

Svrha ovog Poziva je povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Prihvatljivi prijavitelji Poziva su ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Poziv se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u maksimalnom iznosu od 70.000.000,00 EUR.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 6.000.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 200.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu. Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85%.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

  • Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.);
  • Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture;
  • Upravljanje projektom i administracija;
  • Promidžba i vidljivost projekta;
  • Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost troškova operacije/projekta.

 

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 1. veljače 2024. od 09:00 sati, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijava je 31. prosinca 2024. godine do 12:00 sati.

Projektni prijedlog se podnosi Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, putem informacijskog sustava za Program.

Objavljeni natječaj

Skip to content