Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj

Rok za prijavu

29 studenoga, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije”

Predmet natječaja

Republika Hrvatska ima vrlo pogodne uvjete za korištenje obnovljivih izvora energije zbog svog zemljopisnog i geološkog položaja te klime. Geotermalni potencijal Republike Hrvatske je indiciran s više od 25 prirodnih termalnih izvora i dokazan s više od 4.000 dubokih bušotina izbušenih tijekom istraživanja nafte i plina u drugoj polovici 20. stoljeća.

S obzirom na geološka svojstva i geotermalni potencijal, Hrvatska se općenito može podijeliti na dva područja: Panonski bazen i Dinaridi. Većina geotermalnih resursa u Hrvatskoj ima temperaturu u rasponu između 50 i 120 °C, što omogućuje korištenje geotermalne energije u toplinarske svrhe (grijanje). Transport toplinske energije na veće udaljenosti je skup i trenutno nije ekonomski opravdan, što znači da je upotreba geotermalne energije isplativa samo u relativnoj blizini pronađenih resursa. Poziv podržava projektne prijave u sklopu kojih se planira razviti tehnička dokumentacija za korištenje geotermalne energije.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga financiraju se projekti koji se odnose se na programsko fokusno područje „Obnovljivi izvori energije“. Također se očekuje da će projekti pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe.

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Program: Energija i klimatske promjene.

Alokacija za ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga iznosi 3.000.000,00 EUR, minimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 200.000,00 EUR dok je maksimalni iznos bespovratnih sredstava za jedan projekt je 1.300.000,00 EUR. Iznos potpore odnosi se samo na programski doprinos (isključujući doprinos prijavitelja) i odnosi se na cjelokupni proračun projekta, a ne na proračun pojedinog projektnog partnera. Stopa sufinanciranja projekata iznosi do 85 %.

Prihvatljivi prijavitelji: svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri:  svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivo područje: područje provedbe aktivnosti koje pokriva tehnička dokumentacija razvijena u sklopu projekta ograničena je na kontinentalno područje Hrvatske (Panonski bazen i njegovo rubno područje). Aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora.

Krajnji rok za prijavu projektnih prijedloga je 29. studenoga 2021. godine u 12:00 sati po srednjoeuropskom vremenu, a referentno vrijeme bilježi se u trenutku podnošenja prijave u sustav za prijavu projektnih prijedloga.

Projektni prijedlozi (prijavni obrasci i popratna dokumentacija) popunjavat će se i slati elektronski putem sustava za prijavu projektnih prijedloga. Pristup sustavu bit će omogućen putem poveznice koja će biti dostupna na web stranici Programa od 2. studenoga 2021. godine. U međuvremenu, prijavitelji mogu koristiti izvanmrežni (offline) prijavni obrazac i ostalu dokumentaciju za pripremu svojih projektnih prijedloga.

Sve upite vezane uz Poziv potrebno je uputiti na e-mail adresu energija@mrrfeu.hr, s referencom na Poziv. Svi odgovori bit će objavljeni na mrežnoj stranici Programa najkasnije 7 kalendarskih dana prije krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Objavljeni natječaj

Skip to content