Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) i Grad Zagreb koja prijavljuje projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada

Rok za prijavu

6 veljače, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“

Predmet natječaja

Predmet Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Svrha Poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:

 • najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se uporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025.,
 • količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035.

 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) i Grad Zagreb koja prijavljuje projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • aktivnosti vezane uz izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga (uključujući i potrebne aktivnosti za izradu dokumentacije), izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole (bez obzira je li građevinska dozvola ishođena prije podnošenja projektnog prijedloga ili će se ishoditi nakon podnošenja), te aktivnosti vezane uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole;
 • aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
 • aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, uključujući izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja), te neophodne aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu;
 • aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
 • projektantski nadzor;
 • stručni nadzor građenja;
 • usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
 • aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18 i 110/19), ukoliko projekt podliježe toj obvezi;
 • aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta;
 • aktivnosti upravljanja projektom.

 

Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a je 124.319.250 kuna/16.500.000 eura. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 70%. U okviru poziva po jednom projektnom prijedlogu predviđena je dodjela bespovratnih sredstava u rasponu od najmanje 1.002.085,50 kuna/133.000 eura do najviše 100.005.418,50 kuna/13.273.000 eura.

Rok za dostavu projektnih prijedloga započinje 6. prosinca 2022. u 9 sati, a završava 6. veljače 2023. u 12 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content