Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)

Rok za prijavu

12 rujna, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”

Predmet natječaja

Predmet poziva je poticanje investicije novoosnovanih malih i srednjih poduzeća s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 – TRL 8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Cilj poziva je potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljivi prijavitelji su novoosnovana mala i srednja poduzeća (do 5 godina starosti).

Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:

  • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije;
  • ispitivanje, razvoj pilot-linija;
  • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije);
  • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

 

Ukupan raspoloživi iznos sredstava je 141.700.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

  • najniži iznos 200.000,00 HRK;
  • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

 

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 12. kolovoza 2022. godine  u 11:00 sati do 12. rujna 2022. godine  u 16:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content