Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Poziv je namijenjen nacionalnim, regionalnim i lokalnim kreatorima politika koji mogu predložiti provedbu ciljane analize čiji rezultati će poslužiti kreiranju određenih politika (izradu zakonskih prijedloga, strateških, planskih, programskih ili drugih dokumenata javnih politika)

Rok za prijavu

29 ožujka, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu prijedloga za provedbu ciljanih analiza (ESPON Targeted Analyses)

Predmet natječaja

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a u sklopu programa ESPON objavljuje Poziv na dostavu prijedloga za provedbu ciljanih analiza (ESPON Targeted Analyses).

ESPON Targeted Analyses podupire procese teritorijalnog razvoja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u Europi okupljajući kreatore politika koji dijele iste vrste izazova i koji traže nove teritorijalne dokaze i europsku perspektivu. Primjenjujući čvrste metodologije i pružajući znanstvenu ekspertizu, ESPON ciljane analize isporučuju analitičke studije po mjeri i prilagođene zahtjevima kao podršku donošenju odluka o teritoriju.

Poziv je namijenjen nacionalnim, regionalnim i lokalnim kreatorima politika koji mogu predložiti provedbu ciljane analize čiji rezultati će poslužiti kreiranju određenih politika (izradu zakonskih prijedloga, strateških, planskih, programskih ili drugih dokumenata javnih politika). Općenito, ESPON će putem javne nabave osigurati ugovaranje stručnih provoditelja odabranih ciljanih analiza, usmjeravati ih i pratiti njihovu provedbu i kvalitetu rezultata.

Prijedlozi potrebnih ciljanih analiza dostavljaju se ESPON EGTC-u (European Grouping on Territorial Cooperation) ispunjavanjem obrasca za digitalnu prijavu.

Prijedloge mogu podnijeti skupine dionika koje dijele zajedničku analitičku potrebu, kao i pojedinačni dionici. U usmjeravanje ciljane analize moguće je uključiti i relevantne krovne organizacije na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.

Svaki od prijedloga treba se odnositi na jedan od osam usvojenih tematskih akcijskih planova (TAP-ova):

 

ESPON će putem javne nabave osigurati ugovaranje stručnih provoditelja odabranih ciljanih analiza, usmjeravati ih i pratiti njihovu provedbu i kvalitetu rezultata. Na godišnjoj razini u tu svrhu osigurano je oko 250.000 EUR.

Prijave se mogu podnijeti ispunjavanjem obrasca za prijavu dostupnog putem ESPON-a (https://www.espon.eu/participate/targeted-analysis-cutoff-march-2024).

Prijedlozi se mogu dostaviti do 29. ožujka 2024. godine.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content