Natječaji

Nadležno tijelo

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Ured za udruge

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su: udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama, a koja je u Registru udruga registrirana za područje djelovanja obrazovanja, znanosti, istraživanja ili tehničke kulture i zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama, a za koju iz Statuta proizlazi područje djelovanja povezano s obrazovanjem, znanosti, istraživanjem ili tehničkom kulturom

Rok za prijavu

4 srpnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu prijedloga “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a”

Predmet natječaja

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u promociji STEM-a među djecom i učenicima.

Specifični ciljevi Poziva su:

 • unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a te suradnja s visokim učilištima i/ili znanstvenim institutima i odgojno-obrazovnim institucijama;
 • provedba aktivnosti s ciljem promocije STEM-a među djecom i učenicima.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog PDP-a je 20.000.000,00 EUR od čega je:

 • iznos sredstava osiguran u Državnom proračunu RH iz sredstava Europske unije i Europskog socijalnog fonda plus 17.000.000,00 EUR (85 %),
 • iznos sredstava osiguran u Državnom proračunu RH za nacionalno sufinanciranje 3.000.000,00 EUR (15 %).

 

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama, a koja je u Registru udruga registrirana za područje djelovanja
  obrazovanja, znanosti, istraživanja ili tehničke kulture;
 • zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama, a za koju iz Statuta proizlazi područje djelovanja povezano s obrazovanjem, znanosti, istraživanjem ili tehničkom kulturom.

 

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u Partnerstvu. Partnerstvo se obvezno sastoji od sljedećih pravnih subjekata:

 • visoko učilište iz STEM područja upisano u Upisnik visokih učilišta koje vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i/ili znanstveni institut iz STEM područja i
 • ustanova koja djeluje u području predškolskog i/ili osnovnoškolskog i/ili srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Osim navedenog obveznog partnerstva, Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt u Partnerstvu s drugim pravnim osobama. Partner mora biti jedan od sljedećih pravnih subjekata:

 • organizacije civilnoga društva (udruga, zaklada, pravna osoba vjerske zajednice, umjetnička organizacija),
 • ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o ustanovama,
 • regionalne i lokalne razvojne agencije,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

 • unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a među djecom i učenicima,
 • aktivnosti jačanja suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih institucija, znanstvenih instituta i/ili visokih učilišta u popularizaciji znanosti među djecom i učenicima,
 • aktivnosti kojima se promovira STEM područje u koje su uključena djeca i učenici,
 • promocija STEM područja na javnim mjestima,
 • horizontalne aktivnosti – Komunikacija i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

 

Razdoblje provedbe projekta može trajati najmanje 24 mjeseca, a najviše 36 mjeseci od datuma kada je na snagu stupio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eKohezija u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 4. srpnja 2024. godine.

Više informacija o Pozivu možete pronaći na poveznici.

Objavljeni natječaj

Skip to content