Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u grupi A: trgovačka društva; obrti; ustanove u kulturi; umjetničke organizacije. Prihvatljivi prijavitelji u grupi B: fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice; obrti; umjetničke organizacije; trgovačka društva; ustanove u kulturi.

Rok za prijavu

31 svibnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

Predmet natječaja

Cilj poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu. Pozivom će se omogućiti mikro, malim i srednjim poduzećima uvođenje novih tehnologija u poslovne modele i proizvodne procese, kao i provedba svih aktivnosti koje su preduvjet za kvalitetnu digitalnu transformaciju s ciljem optimizacije, povećanja kvalitete te time i konkurentnosti kulturno umjetničkog i kreativnog proizvoda i usluga na globalnom digitalnom tržištu.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća kako je utvrđeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ vezano za definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća i Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014. U skladu s Prilogom I. to se odnosi i na subjekte čiji su suosnivači jedno ili više tijela javne vlasti pod uvjetom da udio tih tijela pojedinačno ili zajedno ne prelaze 25% kapitala ili glasačkih prava u tim subjektima.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi A: trgovačka društva; obrti; ustanove u kulturi; umjetničke organizacije.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi B: fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice; obrti; umjetničke organizacije; trgovačka društva; ustanove u kulturi.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 33.180.702,10 EUR, od toga za grupu A 21.000.000,00 EUR, a za grupu B12.180.702,10 EUR.

  • Grupa A – Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos 995.000,00 EUR.
  • Grupa B – Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpora) koji se može dodijeliti je 300.000,00 EUR.

 

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog Poziva su:

Grupa A

  • Obavezne aktivnosti: Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu; Promidžba i vidljivost.
  • Neobavezne aktivnosti: Upravljanje projektom; Revizija projekta; Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.; Usavršavanje djelatnika; Sudjelovanje na sajmovima; Priprema projektnog prijedloga; Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora

 

Grupa B

  • Obavezne aktivnosti: Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu; Promidžba i vidljivost.
  • Neobavezne aktivnosti: Upravljanje projektom; Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.; Usavršavanje djelatnika; Sudjelovanje na sajmovima; Priprema projektnog prijedloga; Priprema projektno – tehničke dokumentacije za izvođenja radova preuređenja poslovnog prostora.

 

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 01.04.2024. godine u 08:00 sati, a rok za podnošenje projektnih prijava je 31.05.2024. godine u 16:00 sati.

Više informacija o Pozivu prema grupama možete pronaći na poveznicama: Grupa A i Grupa B.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content