Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće

Rok za prijavu

31 siječnja, 2025
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Predmet natječaja

Predmet ovog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ove mjere jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20% u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije; korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20%.

Poziv će se usredotočiti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

  • ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama,
  • održive uporabe prirodnih resursa,
  • prijelaza na kružno gospodarstvo,
  • sprečavanja i kontrole onečišćenja.

 

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 145.000.000,00 eura.

Iznos alokacije, najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi po grupama je sljedeći:

  • Grupa 1. Mala i srednja poduzeća: iznos alokacije: 58.000.000,00 eura, najniži iznos potpore: 70.000,00 eura, najviši iznos potpore: 995.000,00 eura
  • Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća: iznos alokacije: 87.000.000,00 eura, najniži iznos potpore: 265.400,00 eura, najviši iznos potpore: 4.645.200,00 eura

 

Raspoloživa alokacija je indikativno podijeljena na mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana poduzeća, od čega je 40% sredstava namijenjeno malim i srednjim poduzećima, a 60% srednje kapitaliziranim poduzećima.

Projektni prijedlog se podnosi elektronički, putem eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/).

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 31.01.2025. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava za predmetni Poziv.

Objavljeni natječaj

Skip to content