Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti: ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 375. važećeg Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ili upravitelj zgrade (upravitelj) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 378. važećeg Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 4. (točka 72.) važećeg Zakona o energetskoj učinkovitosti

Rok za prijavu

3 lipnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Predmet natječaja

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih višestambenih zgrada neoštećenih u potresima te onih koje su bile oštećene u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, no u međuvremenu su već provele hitne sanacije, odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu. Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, mjere povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara, osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Ovim Pozivom podupirat će se integralna energetska obnova, dubinska obnova i sveobuhvatna obnova:

A) kategorije obnove za zgrade koje nemaju status kulturnog dobra sukladno Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine:

 • Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na
  stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove;
 • Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije
  obnove;
 • Sveobuhvatna obnova – obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput: povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

 

B) kategorije obnove za zgrade koje imaju status kulturnog dobra sukladno Programu energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine

 • Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više pojedinačnih mjera energetske obnove i obavezno uključuje mjere na ovojnici zgrade. Kod obnove zgrada koje su predmet Programa KD ona podrazumijeva postizanje minimalne uštede od 20%
  godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) ili minimalne uštede od 20% godišnje primarne energije (Eprim);
 • Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije
  obnove;
 • Sveobuhvatna obnova – obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput: povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

 

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Iznimno, zgrade upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline), koje ne mogu ostvariti gore spomenuti uvjet, trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na stanje prije obnove, također na razini svakog pojedinog projektnog prijedloga.

Provedbom ovih mjera se, uz ispunjavanje zahtjeva važećih propisa, pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

 • ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 375. važećeg Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ili
 • upravitelj zgrade (upravitelj) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 378. važećeg Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 4. (točka 72.) važećeg Zakona o energetskoj učinkovitosti.

 

Prihvatljive aktivnosti projekta su: Izrada projektne dokumentacije; Energetska obnova; Upravljanje projektom i administracija; Promidžba i vidljivost projekta.

Financijska alokacija Poziva iznosi 94.235.322,37 eura. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 55.000,00 eura, a najviši iznos 6.500.000,00 eura.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 3. lipnja 2024. godine do 16:00 sati.

Projektni prijedlog treba biti popunjen i podnesen nadležnom tijelu putem sustava fondovieu.

Objavljeni natječaj

Skip to content