Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb

Rok za prijavu

10 travnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“

Predmet natječaja

Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (suhih reciklata) dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:

 • najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine,
 • količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • Aktivnosti vezane uz izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga (uključujući i potrebne aktivnosti za izradu dokumentacija), izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole (bez obzira je li građevinska dozvola ishođena prije podnošenja projektnog prijedloga ili će se ishoditi nakon podnošenja projektnog prijedloga), te aktivnosti vezane uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole;
 • Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
 • Aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, uključujući izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja), te neophodne aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu;
 • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
 • Projektantski nadzor;
 • Stručni nadzor građenja;
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
 • Aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19), ukoliko projekt podliježe toj obvezi;
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta;
 • Aktivnosti upravljanja projektom.

 

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

 • Troškovi vanjskih (konzultantskih) usluga vezani uz pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga, troškovi pripreme i izrade potrebne projektno-tehničke dokumentacije i troškovi komunalnih i vodnih doprinosa u svrhu ishođenja lokacijske i građevinske dozvole;
 • Troškovi vanjskih (konzultantskih) usluga vezani uz uslugu pripreme i provedbe postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje;
 • Troškovi građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada koje uključuju izvedbu pripremnih, zemljanih, građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih, instalaterskih i svih drugih radova, uključujući ugradnju građevnih proizvoda, uređaja i opreme (uključujući i troškove opremanja strojevima za unutarnju manipulaciju otpadom kao što su viličar i utovarivač, te stroja za čišćenje i pranje poda hale sortirnice), kao i troškovi neophodnih aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu;
 • Troškovi radova vezani za priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
 • Trošak usluge stručnog nadzora građenja;
 • Trošak usluge projektantskog nadzora;
 • Trošak usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
 • Trošak aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/15, 118/18 i 110/19) ukoliko projekt podliježe toj obvezi;
 • Trošak aktivnosti upravljanja projektom, koji obuhvaća upravljanje aktivnostima projekta, administracija i tehnička koordinacija, financijsko upravljanje, izvještavanje i ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem projektom;
 • Informiranje i vidljivost, kao npr. troškovi pripreme i tiska promotivnih materijala, troškovi edukacija, promotivnih spotova, plaćenih oglasa i slično, u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti).

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 9.000.000,00 eura. Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 133.000,00 eura, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 4.000.000,00 eura.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 19.2.2024. od 9:00 sati do najkasnije 10.4.2024. do 12:00 sati. Projektni prijedlog podnosi se kroz sustav eNPOO.

Objavljeni natječaj

Skip to content