Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su umjetnici i profesionalci u kulturi ili grupe umjetnika i profesionalaca (od dvije do pet osoba) koji imaju navršenih 18 godina i prijavljeno prebivalište u jednoj od 40 država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa

Rok za prijavu

31 svibnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen poziv Culture Moves Europe 2024 za potporu međunarodnoj mobilnosti umjetnika i profesionalaca

Predmet natječaja

Do 31. svibnja 2024. godine otvoren drugi po redu poziv za podršku međunarodnoj mobilnosti umjetnika i profesionalaca u kulturi koji s inozemnim partnerima žele istraživati, stvarati, učiti ili se umrežavati u državama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.

Poziv se sastoji od dvije linije djelovanja: individualne mobilnosti i rezidencija, a pridonosi putnim troškovima i troškovima života, nudi dodatne nadoplate na temelju individualne situacije primatelja potpore, a sadrži i posebne mjere za poticanje zelene mobilnosti.

Ciljevi poziva Culture Moves Europe su:

  • Istražiti – provoditi istraživanje, istraživati i raditi na određenoj temi ili novom konceptu,
  • Stvoriti – uključiti se u kolektivni kreativni proces u potrazi za stvaranjem novog umjetničkog djela,
  • Naučiti – poboljšati kompetencije i vještine sudionika kroz neformalno učenje ili suradnju sa stručnjakom,
  • Povezati se – razviti profesionalnu mrežu, ojačati profesionalni razvoj suradnika, uključiti novu publiku,
  • Transformirati se – pridonijeti društvenim promjenama u skladu s vrijednostima i načelima Novog europskog Bauhausa (odnosi se samo na liniju djelovanja rezidencijalnih boravaka).

 

Poziv za prijavu u okviru linije djelovanja za individualnu mobilnost čiji je cilj do 2025. godine podržati više od 6000 individualnih umjetnika i profesionalaca u međunarodnoj mobilnosti, otvoren je do 31. svibnja 2024. godine s mjesečnim rokovima za predaju prijava. Osim u prosincu, na posljednji dan svakog mjeseca u 23:59 bit će rok za predaju prijava što omogućava potencijalnim korisnicima da projekte mobilnosti provedu i prije završnog roka poziva.

Prihvatljivi prijavitelji su umjetnici i profesionalci u kulturi ili grupe umjetnika i profesionalaca (od dvije do pet osoba) koji imaju navršenih 18 godina i prijavljeno prebivalište u jednoj od 40 država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.

Uspješni primatelji potpore (pojedinačni ili grupni voditelj/član) na prošlogodišnjem pozivu za Individualnu mobilnost nisu prihvatljivi prijavitelji obzirom potporu za mobilnost mogu iskoristiti samo jednom u razdoblju između listopada 2022. i srpnja 2025. godine.

Financijski doprinos sastoji se od dva elementa: potpore za mobilnost koja uključuje dnevnice i troškove putovanja, te dodataka i potpore za invalidnost.

Potpora za mobilnost uključuje troškove putovanja od mjesta zakonitog prebivališta do mjesta odredišta i natrag. Za putne troškove do odredišta udaljenog do 5.000 km potpora iznosi 350,00 EUR po osobi, a za putne troškove do odredišta udaljenog više od 5.000 km potpora iznosi 700,00 EUR po osobi. Culture Moves Europe potiče podnositelje zahtjeva da odaberu održive načine putovanja uz doplatu za zelenu mobilnost te slijedom toga na udaljenosti koje su manje od 600 km, nije prihvatljivo putovati avionom. Dnevnica iznosi 75,00 EUR po osobi/po danu, a pridonosi troškovima smještaja, prehrani, javnog prijevoza i ostalim sličnim troškovima tijekom provedbe projekta.

Dodacima i potporama za invalidnost, Culture Moves Europe želi omogućiti pristup i sudjelovanje ljudi iz različitih sredina i profila na temelju njihovih individualnih potreba. Dodatci i potpore za invalidnost su:

  • Podrška za invalidnost namijenjena je za osobe čiji invaliditet utječe na njihovu sposobnost provođenja projekta mobilnosti. Budžet se dogovara individualno s timom Culture Moves Europe te pokriva 100% putnih troškova i dnevnica;
  • Dodatak za obitelj iznosi 100,00 EUR a odnosi se na roditelje/skrbnike djece mlađe od 10 godine tijekom provedbe mobilnosti;
  • Dodatak za vizu namijenjen je troškovima koji su vezani uz procese izdavanja viza, a iznosti 80,00 EUR po osobi;
  • Dodatak za zelenu mobilnosti primjenjuje se samo za putovanja iznad 600 km, te se korisnici potiču s 350,00 EUR za odabir održivog načina putovanja;
  • Dodatak za najudaljenije regije (OR) i prekomorske zemlje i teritorije (OCT) i iznosi 150,00 EUR po osobi.

 

Sve ostale detalje prijave i kriterije odabira, potražite na poveznici.

Objavljeni natječaj

Skip to content