Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Narodne knjižnice, umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

1 ožujka, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen poziv „Čitanjem do uključivog društva“

Predmet natječaja

Opći cilj poziva je povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Specifični ciljevi:

  • povećanje dostupnosti materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijaju čitalačke kompetencije pripadnika ciljanih skupina;
  • podizanje razine svijesti, o važnosti kulture čitanja i pismenosti za razvoj pojedinaca i društva.

 

Ciljane skupine poziva su:

  • djeca i mladi do 25 godina;
  • osobe starije od 54 godine;
  • nezaposleni;
  • osobe s invaliditetom;
  • pripadnici romske i i drugih nacionalnih manjina.

 

Provedbom poziva doprinijet će se ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2017. godine za razdoblje do 2022. godine. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., a usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju.

Prihvatljivi prijavitelji u skupini aktivnosti A su narodne knjižnice, a u skupini aktivnosti B umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 41.000.000,00 HRK Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture i medija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1. ožujka 2021.

Objavljeni natječaj

Skip to content