Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Narodne knjižnice, umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

1 ožujka, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen poziv „Čitanjem do uključivog društva“

Predmet natječaja

Opći cilj poziva je povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Specifični ciljevi:

  • povećanje dostupnosti materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijaju čitalačke kompetencije pripadnika ciljanih skupina;
  • podizanje razine svijesti, o važnosti kulture čitanja i pismenosti za razvoj pojedinaca i društva.

 

Ciljane skupine poziva su:

  • djeca i mladi do 25 godina;
  • osobe starije od 54 godine;
  • nezaposleni;
  • osobe s invaliditetom;
  • pripadnici romske i i drugih nacionalnih manjina.

 

Provedbom poziva doprinijet će se ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2017. godine za razdoblje do 2022. godine. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., a usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju.

Prihvatljivi prijavitelji u skupini aktivnosti A su narodne knjižnice, a u skupini aktivnosti B umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 41.000.000,00 HRK Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture i medija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1. ožujka 2021.

Objavljeni natječaj

Skip to content