Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Srednje škole

Rok za prijavu

21 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen ponovljeni Javni poziv srednjim školama za sudjelovanjem u izložbi „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ za sekciju 1. i sekciju 2.

Predmet natječaja

Svrha poziva: Mjera se odnosi na podizanje svijesti i informiranosti potrošača o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane. Prema istraživanjima najviše otpada od hrane nastaje u kućanstvima (53%). Zato je potrebno aktivnosti usmjeriti na edukaciju i podizanje svijesti potrošača.

Cilj poziva: Potrošačima ukazati na savjete koje mogu koristiti pri kupovini, planiranju i pripremi obroka, u restoranima i sličnim situacijama. Budući da je edukacija temelj promjene ponašanja, u organizaciju izložbe uključit će s učenici srednjih škola koji će se kroz kreativno stvaralaštvo na zadanu temu educirati o problematici otpada od hrane, mijenjati svoje navike te prenijeti znanje prijateljima i roditeljima. Dodatno, kroz izradu i objavu knjižice recepata s viškovima hrane potrošačima će biti ukazano na mogućnosti i ideje što se sve može učiniti s viškovima hrane.

Ovaj Javni poziv za sudjelovanjem u izložbi obuhvaća ponovljen poziv srednjim školama za iskazom interesa za sudjelovanjem kao izlagač za sekciju 1. i sekciju 2. Odabrane srednje škole imat će priliku svojim umjetničkim, strukovnim i drugim izričajem predstaviti jednu od sekcija izložbe.

Pravo sudjelovanja za sekciju 1. imaju sve srednje škole sa sjedištem u Republici Hrvatskoj s nastavnim planom i programom umjetničkog i/ili strukovnog karaktera, a za sekciju 2. sve srednje škole sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Na ovaj Javni poziv mogu se zajednički prijaviti dvije ili više škola, a u tom slučaju potrebno je u prijavi odrediti koja škola je nositelj prijave.

Sekcija 1. odnosi se na temu “Otpada od hrane – ekološki otisak”,  u okviru koje bi izložbeni radovi učenika trebali osvijestiti činjenice o količinama otpada od hrane te njegovom utjecaju na okoliš, dok s druge strane brojno stanovništvo gladuje.

Sekcija 2. odnosi se na temu “Otpada od hrane u Republici Hrvatskoj, gdje nastaje, što se baca”, u okviru koje bi izložbeni radovi učenika trebali osvijestiti činjenice o bacanju hrane i količinama otpada od hrane u Republici Hrvatskoj.

Po svakoj sekciji predviđeno je sudjelovanje dva učenika izlagača uz obaveznu pratnju profesora mentora.

Odabir škola koje će sudjelovati u izložbi provest će povjerenstvo za odabir škola imenovano od strane ministrice poljoprivrede. Odluka o odabiru škola dostaviti će se svim prijavljenim školama.

Odabir će se provoditi putem:

  • eliminacijskog kriterija: Ministarstvo će refundirati troškove iz dostavljenog troškovnika do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna po prijavi, odnosno, po sekciji. Ukoliko su u troškovniku iskazani troškovi iznad ove vrijednosti, škola može sudjelovati u natječaju jedino pod uvjetom da preostali iznos troškova financira iz vlastitih ili drugih izvora. U ovom slučaju škola mora isto izjavom naznačiti u troškovniku. S druge strane, prijave škola čiji iskazani troškovi prelaze vrijednost od 5.000,00 kuna, a u troškovniku nije priložena izjava o financiranju preostalog iznosa iz drugih izvora, neće se razmatrati;
  • sustava bodovanja: prijave će se bodovati na temelju kriterija iz tablice koja se nalazi u ovom Javnom pozivu, odabir škola će se provesti po pojedinoj sekciji, a na temelju najviše rangiranih škola u odnosu na broj prikupljenih bodova.

 

Rok za dostavu prijava je 21. lipnja 2021. godine.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content