Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Srednje škole

Rok za prijavu

21 lipnja, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen ponovljeni Javni poziv srednjim školama za sudjelovanjem u izložbi „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ za sekciju 1. i sekciju 2.

Predmet natječaja

Svrha poziva: Mjera se odnosi na podizanje svijesti i informiranosti potrošača o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane. Prema istraživanjima najviše otpada od hrane nastaje u kućanstvima (53%). Zato je potrebno aktivnosti usmjeriti na edukaciju i podizanje svijesti potrošača.

Cilj poziva: Potrošačima ukazati na savjete koje mogu koristiti pri kupovini, planiranju i pripremi obroka, u restoranima i sličnim situacijama. Budući da je edukacija temelj promjene ponašanja, u organizaciju izložbe uključit će s učenici srednjih škola koji će se kroz kreativno stvaralaštvo na zadanu temu educirati o problematici otpada od hrane, mijenjati svoje navike te prenijeti znanje prijateljima i roditeljima. Dodatno, kroz izradu i objavu knjižice recepata s viškovima hrane potrošačima će biti ukazano na mogućnosti i ideje što se sve može učiniti s viškovima hrane.

Ovaj Javni poziv za sudjelovanjem u izložbi obuhvaća ponovljen poziv srednjim školama za iskazom interesa za sudjelovanjem kao izlagač za sekciju 1. i sekciju 2. Odabrane srednje škole imat će priliku svojim umjetničkim, strukovnim i drugim izričajem predstaviti jednu od sekcija izložbe.

Pravo sudjelovanja za sekciju 1. imaju sve srednje škole sa sjedištem u Republici Hrvatskoj s nastavnim planom i programom umjetničkog i/ili strukovnog karaktera, a za sekciju 2. sve srednje škole sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Na ovaj Javni poziv mogu se zajednički prijaviti dvije ili više škola, a u tom slučaju potrebno je u prijavi odrediti koja škola je nositelj prijave.

Sekcija 1. odnosi se na temu “Otpada od hrane – ekološki otisak”,  u okviru koje bi izložbeni radovi učenika trebali osvijestiti činjenice o količinama otpada od hrane te njegovom utjecaju na okoliš, dok s druge strane brojno stanovništvo gladuje.

Sekcija 2. odnosi se na temu “Otpada od hrane u Republici Hrvatskoj, gdje nastaje, što se baca”, u okviru koje bi izložbeni radovi učenika trebali osvijestiti činjenice o bacanju hrane i količinama otpada od hrane u Republici Hrvatskoj.

Po svakoj sekciji predviđeno je sudjelovanje dva učenika izlagača uz obaveznu pratnju profesora mentora.

Odabir škola koje će sudjelovati u izložbi provest će povjerenstvo za odabir škola imenovano od strane ministrice poljoprivrede. Odluka o odabiru škola dostaviti će se svim prijavljenim školama.

Odabir će se provoditi putem:

  • eliminacijskog kriterija: Ministarstvo će refundirati troškove iz dostavljenog troškovnika do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna po prijavi, odnosno, po sekciji. Ukoliko su u troškovniku iskazani troškovi iznad ove vrijednosti, škola može sudjelovati u natječaju jedino pod uvjetom da preostali iznos troškova financira iz vlastitih ili drugih izvora. U ovom slučaju škola mora isto izjavom naznačiti u troškovniku. S druge strane, prijave škola čiji iskazani troškovi prelaze vrijednost od 5.000,00 kuna, a u troškovniku nije priložena izjava o financiranju preostalog iznosa iz drugih izvora, neće se razmatrati;
  • sustava bodovanja: prijave će se bodovati na temelju kriterija iz tablice koja se nalazi u ovom Javnom pozivu, odabir škola će se provesti po pojedinoj sekciji, a na temelju najviše rangiranih škola u odnosu na broj prikupljenih bodova.

 

Rok za dostavu prijava je 21. lipnja 2021. godine.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content