Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb

Rok za prijavu

1 rujna, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

Predmet natječaja

Cilj Poziva je provedba pilot projekata na lokalnoj razini koji su identificirani kroz Strategije zelene urbane obnove. Pilot projekti moraju biti povezani s postavkama nacionalnih programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Pilot projekti će nastojati integrirati rješenja za ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture (i integracija NBS rješenja, (rješenja temeljenih na prirodi), unaprjeđenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama (razvoj otpornosti na klimatske rizike) te jačanja otpornosti na rizike.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Prijavitelj može podnijeti jedan projektni prijedlog po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava, a prednost prilikom odabira će imati projektni prijedlozi koji se provode na području u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa.

Partnerstvo nije dozvoljeno, Prijavitelj projekt provodi samostalno.

Pozivom se sufinanciraju aktivnosti koje se odnose na provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, izrada projektne i ostale dokumentacije, trošak stručnog/projektantskog nadzora te trošak koordinatora zaštite na radu, zatim upravljanje projektom i administracija, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta te horizontalne aktivnosti.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.145.928,70 eura. Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 265.445,60 eura, a najviši 1.061,782,00 eura, a stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Podnošenje projektnih prijedloga putem sustava NPOO (fondovieu) bit će omogućeno od 1. lipnja 2023. godine od 9:00 sati, a najkasnije do 1. rujna 2023. godine do 15:00 sati.

Kako bi svi potencijalni prijavitelji bili što bolje informirani o uvjetima Poziva,  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planira održavanje ukupno tri informativne radionice putem platforme Microsoft Teams. Više informacija pročitajte OVDJE.

Objavljeni natječaj

Skip to content