Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Javne institucije i organizacije

Rok za prijavu

10 veljače, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Pozivi u okviru programa Unije – Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.-2027.

Predmet natječaja

U okviru programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme – CERV) objavljen je niz poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Pozivi su objavljeni u sve četiri tematske cjeline, a detaljne informacije o pojedinom pozivu dostupne su putem poveznica u nastavku:

1. Vrijednosti Unije (European Values strand):

 

2. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost (Equality, Rights and Gender Equality strand):

 

3. Uključenost i sudjelovanje građana (Citizens engagement and participation strand):

 

4. Daphne strand:

 

U okviru navedenih poziva financirat će se širok krug aktivnosti koje uključuju edukacije, razmjene iskustava i dobrih praksi, jačanje kapaciteta, osvješćivanje i medijske kampanje te istraživanja, a projektne prijedloge mogu prijaviti javne institucije te organizacije.

Više informacija o programu dostupno je na službenoj stranci Funding and tender opportunities portal i internetskoj stranici Ureda za udruge.

Objavljeni natječaj

Skip to content